Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
e.neumm 25 Ιανουαρίου 2018
proinoslogos gr
ΙΕΜΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΝΕΊΡΟΥ
l. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε.
Τιμή 0,60 €
http://w
17.1 93
Γραφεία Φ. Τζαβέλλα 1 1-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. Ké
po 265 10 25.677, 33.791 . Fac 265 10 30.350
email [email protected] gr
Οπως ανέφερε ο Π. Σκουρλέτης για εθνικές και αυτοδιοικητικές εκλογές"
ΑΠΑΗΑΝΑΛΟΠΚΗ;ΘΑΤΟΕΑΝΑΔΟΥΜΕ!
a Δ πλη κάλπη ΤΟφθνό ροΤου 2019 εξετάζει η Κυβέρνηση
PP νέο σίγρονο μοντέλο οργάνωσης ο Τ
Kap asa a S o-Epirus Tril o po Beinle ngepea
Τα μονοπάτια ανοιγουν δρομους
τουριστικής ανάπτυξης της Ηπείρου
και για Τα Οποία συχνά προβάλλονιαι σ60αρές αντιδράσεις.
Ρ Τη δημιουργια Τοπικού δικτου προωθεί η Ενωση Τουρ/κών Επιχειρήσεων
Τζουμέρκων . Συνεργασία Ένωσης Ξενοδοχών Ιωαννίνων με Κύπριους
φΟΙΤητές, στο πλαίσιο της αεροπορικής σύνδεσης με τη Λάρνακα
|ΡΕΠΟΡΤΑΖ
οικονομία και την περαιτρω προοπτική της Ηπείρου, αποτελεί η aτων ΟΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ
πλάνο, με τις
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
Εουτερικών πολλές φορές να δοκιμάζοντα, gravovraS ακόμη
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
na το φθη onupo 2019 φαίνεται ως 'κλειδώνουν, οι αυτοδιοικη
ακές εκλογές, ομφωνα με δηλώσεκ του n. zoupilm 'Eroi gvarle.
ντος, ιδιαίτερα όσον αφορά σης Eσυνάντηση του ΔΣ
Ενωσης Δήμων
60όν έχαντα θέματα που απα
σχολούν την Τοπική ΑυτοδιοίκιΔήμοι κα Περιφέρειες δΕκδιο6- :ποίες κά0c χρόνο κερδουν και
ντας πόρους και Εν Ουση τον : rmeur ogAdnego any
Ελλάδος με τον Υπουργό Π- or, ενω την συζητηση αναμένε- αρμοδιοτήταν τας-1tqouL : Epinnr
KEpRaldao κοι nsp10 ότερο έδαφος και στη χώρα μαςΕ
προ όπωρολε ο υπουργός σίας :
Kon μπορεί κάθε φορά τις ε
ωση μεχρ 70%
κοινωνικο τιμολόγιο ρευματος
Από οπή Την άποΨη, ιδιαίτερη
θώς ο περπατητικός END μία εναλδίζει ολοένα και περισσότερο έδαβρίσκεται σε εξέλιξη-11ητΑ.
μού πουοφ
:opo το αποκ άτοδοτο μο τη
σο ο κου μερφερυα Huipoux»
λαςκή μαρφτη
pinca
Καλεσμα συστρατευσης προς
τιών με την επυνυμία«Epirus Trail»
όλους τους Ελληνες
από Τον Κ. Μητσοτάκη
ράσσει η Περιφέρεια HTEipou,
για το Εκλογικό σύστημα, ο στό :
> Αυστηρότεοα τα τεοιουσιακά xomila
Μένουν
εκτός αρκετοί πολύτεχνο
γρύπνηση η ΕΛΑΣ
ΣΤΟΠ σε 129 κιλά χασίς
Χθες στο Κομπότι Άρτας
Ηπείρου
. ΣΥΡΙΖΑΝΕΑ συνεκά
: τραώσε κατηγορίας
Ζυγκέντρωση στην Γέφυρα Καλογίρου
Στους δρόμους αύριο και
οι αΥρότες Της Ηπείρου
την πολιτική Της TS
ΕΧει οδηγήσει σε ε οΤην που καλή και αποδο: νομικοί της Ηπείρου την μάχη
επιλογής της να popd&ι επιδό- Υουδα που έχουν επισημανθεί), ενώ
: para, αντί να δημ oup yui θίσας α δικαιού οι Του Ko -2ησε. : και α οποί Τας κατάλληλα κάθε
Ηνέα παροχή, opopa Την έκ-1
mao ος μέσω 70% στα Κολ για: Ηελληνικ
δα σε από αποφευ οντα π δομοΜειονότητα συνδετηριος : φορά πληροφορίες πουέρχοντα σε
«N IKOS» για δυο Πανε στημι 1 : πυοματα στα και φέρνουν πουρο
: κού Οκαού Τιμολογίου που θα >LUYA ΗΣΗ
Στοκο ν ικόημολόγο εντάο:
σονται πλέον όσοι πήραν κονωνικό
τροπή αγώνα aμετά από σύο
ποιήθηκε χθες στη Νκαια της Λάπου συγκροτήθηκε
η που πραμα ο-:
ΕΝαι άλλος από την ελλη
Αλβανίας όπυΚ σημείοσεχθες ο Πρύτανης Γιώργος Kaστα ιιαννΕνα
κη Στον χορό των κνητοποήσεων : αγροτικές υποδομές onv
: σχηςοποιας ποχή
ίδρυμα ήrav o adpvproS Δημ
Τέρερον αλλαγή στην ηγεσία της.
11 πμ, στην γέφυρα
-12ησεΑ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ (( Π.Α
ΓΝΩΜΕΣ
Διαπιστωσεις
Σκορ πρόκρισης κυνηΥά
Η Φέτα είναι Ελληνική!
Ηπειρώτες Ευεργέτες, ΕΜΠ.
κατοχρέ τηςΠολιτεί !
απόψε (
7.30) ο ΠΑΣΓιάννινα
ν Εχτός αποστολής οι Ala-Σολτάνι, ε τός ο Τσιχάραχι
reaqE10 ΣΠΥΡΟΣ ΕΡΓΟΑΑΒΟΣ
Ο φιλόσοφος ΑΝΤΙσθένης Είναι μια από τις mo
γνωστές μορφές των κυνικών φιλοσόφων. Η ρήση
«Αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψις» an°δίδεται σε
αυπόν. Τα θέλε να ΠΕΙ 0 φιλόσοφος με dum: Σε
απλά νεοελληνικά μας λέει ΤΟ Προφανές (όλοι οι
μεγάλα φιλάσ0poi ΤΟ Προφανές λένε). Δηλοδή, λέα Amo0ένης,
εάν θέλουμε να συ ητΤ σουμε Πρέπει πρωτα να ορίσουμε TO νόημα
Τον λέξεων που θα χρησιμοποιήσουμε. Σε πιο απλά αύμα) νοελ.
ληνικό, λέει πως όταν κάποιος αναφέρει τη λέξη τραπεζα Τότε όλοι
καταλαβαίνουμε ΤΡατέ4 και όχι κομοδίνο. Οταν λίμε
μενο νέο
Που πραγματοποιήθημον με την ευκαοΠΑΣ Γιάννινα Τη
Λάρισα σήμερα ΤΟ Αάδυ
: (7:30 μμ) στο Ζωα μόδες
: ΟΤην πρώτη αναμέτρηση για
της ουμπλήρωσης Το έτος 2017, 180 χρόνων
από την ίδρυση. Το 1837. Του Eevwou ΜετσόΡου
Τέτοιου είδους επετειακές εκδηλώσεις προοφέρον αι για Τις αποραίτητες ιστορικές αναδρομές από τις οποίες θα καταδεικνύεται η
μεγάλη συνεισφορά Του Ιδρύματος στην avimu5ηιου Τόπου, όπως
ακριβώς Την opapamamKE 0 δημιουργός Του, αυτό TO hak
AOU Euadas.
Γιάννης Πετpάκης δεν θα έχε στη
Σ0Amin Αλα και NK0--11ηστ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα