Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 24.01.2018
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 5959
Σύσταση από ΤτΕ προς τις τQάπεζες να εντείνουν τις πωλήσεις
Στο «χ00ο» τω πωλησεω μπαινουν αι τα στεγαστι α
Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών
Αναβάθμισε την Ελλάδα η S&P
Συντηρητική κίνηση από τον οίκο, που αναβαθμίζειτο! Υπουργείο οι οελληνικό αξιόχρεο σε Β από Β-και αφήνει ανοιχτό το | νομικών: Πώς θα
ενδεχόμενο νέας κίνησης. Δεν υπάρχει άμεσος
χινουνος ανακεφα α
λέπει «ευελιξία» από τους πιστωτές για το στόχο πλεονάσματος 3,5%
ιοποίησης των τραπεζών. Προβ- 1 μοΌαστεί
δόση των 6,7 δισ.
Το υπονογείο Οιχονου χών με
α402μή σημερινό δημοσίευμα
της εφημερίδας «Η καθημερινη διευκρινίζει, με ανακοίνω
Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικης αξιολόγησης της Ελλάδας
Χατά μία βαθμίδα προχώρησε η Standard and Poor's, σε μια
συντηρητική πάντως κίνηση που έχει προεξοφληθεί από τις
αγορες. Ο οχος αναβάθμισε χατα μια βαθμιδα το ελληνικό
αξιόχρεο σε Β από Β- ενώ διατηρεί θετικό outlook στην σε το υψος της οοσης στα
αξιολόγηση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα
κίνηση εντός τον επόμενων 12 μηνών είτε λόγω πολιτιχώνΊ τή όσι
εξελίξεων, είτε λογω αλλαγών στο μετοπο της χρηματοδοτ
σή του ότ.
1 Με χτεσινή απόφαση του το
Euroworking Group προσδιορι
Με επιτυχία το market test
για την αποεπενουση της
ΔΕΗ από την αγ00ά λιγνίτη
2. Από το παραπάνω σύνολο
α. Τα 5.7 δισ θα δοθούν με την
ΟΛΟχηηουση των τεχνικων
εκκρεμοτήτων των τελευταίων
ποοαπαιτουμένων και χωρί
νέα συνεδρίαση του EG, μέχρι
τα μεσα
Αναλυτικότερα,
Φεβρουαρίου
Ποτε θα αταβληθεί
το Κοινωνικό Επίδομα
Αλληλεγγύης
δανειακές υποχρεώσεις του
ελληνικού δημοσίου μέχρι το
τέλος
την ενίσχυση του ταμειακού
αποθεματος (cash buffer)
. Το δε υπόλοιπο 0,5 δισ. αποΤις προηγούμενες εβδομάδες η Διεύθυνση Ανταγωνι
σμού της Ενο)παϊκής Επιτροπής (DG Comp) ποαγματοποίησε market test σχετικά με τη λύση που προωθείται
για την αποεπένδυση της ΔΕΗ ΔΕΗ 0,00% από την
αγορά λι
δόσεις για την εξόφληση ληξιΕγκρίθηκε η μεταΤορά
πι σταση
66.509.986,25 ευρώ προκειμένου να προχωρήσει η
χαταβολή της πληρωμής
μηνός Ιανουαρίου 2018 του
Κοινουνιχού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) στους
Σύμ4ονα με απομυση της
Αχνιόγλου, η οποία δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια»
τα χρήματα θα πιστο)θούν
στους τραπεζικούς λογαριασμούς στις 25 Ιανουα
ρίου 2018, ενώ θα είναι
διαθέσιμα στους διχαι
β. Το 1 δισ. θα δοθεί στα μέσα
πορεία
εξόφλησης των ληξιπροθέσμων
Στο market test συμμετείχε πλήθος εταιρειών: παραγω
γοί της ελληνικής ενεργειακής αγοοάς, μεγάλοι παραγω
γοί απ' όλον τον κόσμο (όχι μόνο Ευρωπαίοι), καθώς και
μεγάλοι εγχώριοι χαταναλυτές (βιομηχανία). Οι ο
τέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα εροτηματολόγιο σχετιχα με την οικονομικη βιωσιμοτητα και την
ελκυστιχοτη
Απριλίου με βάση την
ικός όρός
δεύτερης
εκκαθάριση ληξιπροθέσμων
12-1αιου
σύνολο
τα των μονάδων προς αποεπένδυση
)ποιων ανε
μίευση της
στους 296.223
Ιανουαρίου
δια, έως τα μέσα