Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Φιλοδοξούμε 0 ερχόμενος Ιούλιος να σημαίνει το τέλος των μνημονίων
S> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τ.Φ.:1.00E A.Φ. 5149 Τετάρτη 24.01.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
>>> Τελ.
Βελτίωση ζήτησης χαι απασχόλησης στη βιομηχανία
Παίρνουν πίσω τις αυξήσεις
«Λουκέτο»
ν τηλεφωνια
Γονοκία;
τα: Όλες
, οι αλλαγές
Την πέρασμένη Παρασκευή
ο οίκος αξιολόγησης Fitch
ανακοίνωσε ότι βάζει λουκέ
το στο Υοαφείο του στην
υντινούπολη.
Αν χαι η κίνηση αυτή δεν
δεδομένων τον εξελιξεων το περασμένο έτος, είναι μια κίνηση
καμπή στην αναπτυξιακή
πορεία της γείτονος, όπως
τύπο, Χαθώς σηματοδοτεί το
τέλος του ονείρου της
Τουρκίας ως σημαντικού
χρηματοπιστοτικού κέντρου,
Ο οίκος αναφέρει ότι η
αποφαση του, <<αντανακλα
την επιθυμία του να διατηρήδίκτυα γοαφειο
κάθε γεωγραφική περιοχή
ειτου», όμως είναι προφανές
στην οποία δραστηριοτ ή Να εξεταστεί η ελαφούνση
Κωνσταντινούπολη είναι πω
η χώρα απομακρύνεται ολοένα και, περισσότερο
του χρέους
των χώρων τον νο τον
από τις
Ευρωπαϊκέςοξίερο
ετά την παγκόσμια οικονομική κρίση που ενέσκηψε το
Το γερμανικό Ινστιτούτο Οικουθμίσεις και την ενίσχυση των
2008, οι οίκοι αξιολ γησης | νομιχών Ερευνών (DIW) του
εισηγαγαν πιο αυστηρους
κανονισμούς και κριτήρια
για τις εται είες που αξιολογούνται. Αυτό έπραξε χαι η
ουρκία, πλην όμως οι κανονισμοι αυτο και αυτηρια
γ ηγορα οια ο(οθηκαν στη
γειτονική χώρ, οι ρυθμιστιΒερολίνου, του οποίου
ται ο άτυπος συμβουλος της καγ.
κελαρίου Μέρκελ Μάρτσελ
Φράτσερ, τάσσεται υπέρ της
«χαλά οσης των μετρων λιτόητας στις χορες του ειρα παιχού
νοτου. Θα πρέπει να ε εταστεί
επίσης συγκεκριμένα και το
χρέους, ώστε να μεγαλύσει το
περιθουουνί σεων των κυβε
ονήσεων», αναφέρει έγγραφό
του, το οποίο περιήλθε
γνούση της εΤημερίδας «Berliner
Από την έρευνα που αναφέρει
το érreadpo, σύμ4ονα με το
ΑΠΕ, αποδεικνύεται ότι «η
σκληρή πολιτι χή λιτότητας χαι
οι δαρθρωτικές μεταρουθμ σεις
μπορούν να επιδει νοοουν την
οικονομική κατάσταση μιας
Τι σημαίνει για τους ιδιοκτήτες ακινητα)ν η κατάργηση τον
υποθηκο4 υλαχιον Ια 10 τελη κτηματο ογιον, η υποχρεωτι
κη διαμεσο α ηση και τι α α ει σε απα οτουοσεις και
π ειστηριασμους ακίνητον
εάν ταυτόχρονα
πιστα τους, ενω οι ουχαστιχ
ρτησία της. Οι οικονομικές
επιδόσεις εξάλλου της
επιτόκια είναι πολύ χαμηλά,
κάτι δηλαδη που συμβαίνει αυτή
τη στιγμή στην ευοωζώνη. Οι
Τις αλλαγες που λαμανουν
χώρα στον τομέα τον ακινήταν με το νόμο
αναλύει η Πανελλήνια Ομοσπονδία ιδιοκτητών Ακινήτην εφαρμογη των Διαρθρω
τικών Μεταρρυθμίσεων του
1100γράμματος Οικονομικής
Προσαρμογής και άλλες
διατάξεις» επέρχονται οι
εξής αλλαγές οι οποίες αφορουν στα ακινητα και τους
οι της
45 12/20 18
ια από τον Σεπτέμβριο του
χής της λιτότητας στην περιττα)ση αική δεν θα επιτύχουν». Ως
Morgenpost»
ς του DIW
Επιπλέον οι Ερευνητές του DIW αναφέρουν μετα ύ άλλων ότι των
"σαν τα του
ομόλογα
υχονομικές επιδόσεις της
«οι ο
Αναλυτικοτερα, με το νόμο ιδιοκτητες τους.
45 12/20 18 «Ρυθμίσεις για
ΙΙορτογαλίας, της Ιταλίας και
από την έναρξη της δημοσιονοακόμα στα αρχικά επίπεδα»
Ουχονομιχών της ευρω ωνης, οι
την ώρα που και οι
οποίοι θα συναντη0ούν στις
Βρυξελλες την Δευτέρα, τον
της Ελλάδας, δεκα χρόνια μετά
ίκτες σημείωναν αρνητικές |
τάσεις, δεδομένης της ρευ- «περιορισμό της γραφειοο- μιο
στής πολιτικής κατάστασης
μετακοTEA.