Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΤΡΙΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26968 ΕΤΟΣ 89ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
επενδυτών για τις
FT: Πέντε τεστ θα κρίνουν την
μονα ες της ΔΕΗ
σε ΦΑώρινα και
της Ελλάδας
απο τα υνημονια
ολοκλήρ
Μακρύς ο δρόμος Υια την ελληνικη οικονομία συμπληρώνει το άρθρο
την πώληση λιγνιτικών μονάδων της
ΔΕΗ ανακοίνωσε το υπουργείο Πέριβάλ
λοντος και Ε
στο πλαίσιο της διαδικασίας 15 επενδυ
τές εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την από
ΧΤηση τουλάχιστον μίας από τις μονάδες
που διατίθενται προς πώληση (ΦλώQwaς
νέργειας, σημειώνοντας
Το πρώτο αφορά στο κόστος δαν
σμού της Ελλάδας, το οποίο έ
θεί πολύ, με την απόδοση των διετών
τερη απο την αποοοση των αντιστοίχω
πόδοση τ
Στη νεοηαια
του γερμανικου κρατους παραμενει σε
ωστόσο
μία εντυπωσιακή απεικόνιση της έχτα
τικό έδαφος, «απ
Ευοσμου Προς
χρηση το Α ηητικο
Πάρκο των ΕΛΠΕ
ά στην
ελληνικού χρηματιστηρίο
Ομιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕ
ΛΑΙΑ, στο πλαίσιο του συνεχούς διαλό
γου και της συνεργασιας με τους ομο
ρους Δήμους των πεQ1οχών όπου δ!αστη
δεν σημείωσε περαιτέρω άνοδο μετά
ραλι που εκανε το περασμένο χαΛΟχαίρι, παρά τα κέρδη που κατέγραψαν
άλλα χρηματιστήρια στην Ευρώπη και τις
ντε τεστ, που θα κρίνουν αν η έξοδος της
Ελλάδας από τα μνημόνια θα είναι τόσο
απρόσκοπτη όσο ελπίζουν οι πολιτικοί
της και αν η στιγμή αυτή θα αποτελέσει
π!αγματικά ένα καθοριστικό βήμα για
την επιστροφη της χω!ας στην κανονι
Ελλάδα ετοιμάζεται να βγει από
το τρίτο πρώγQαμμα φέτος το καλοκαία
ΗΠΑ. Τα ο
ται, αποφασισε να παράχί0Qη
ταμεια επιχειρηματικων συμμετοχων που
οσμου τ
Αθλητι
«EKO», που λειτουργεί την τ
ΧΟσαετία στις Βιομηχανικές Εγκαταστάαναφερει δημοσίευμα των Financial
Times. Το δημοσίευμα αναφέQεται σε πέ
Το Αθλητικό Πάρκο «ΕΚΟ» γειτνιάζει
λαμβάνει τέσσερα (4) ή εδα ποδοσφαίθώς χαι ζώνες πρασίνου, τη συντήρηση χαι
Ευόσμου, περι
Γερμανικό
Ινστιτούτο
(DIW):
Ελάφρυνση
χρέους
Χωρων του νοτου, σε συνουασμο με ΛΙΥοτερη ηιτοτητα
διατήρηση των οποίων είχε από το 1988 έ
ματεία Αθλητισμού χατόπιν
ο Γερμανικό Ινστιτούτο για την
Οικονομικη EQευνα (Deutsches Institut
fur Wirtschaftsforschung, DIW), τάχθηκ
υπέ! λιγότερο αυστη!ων Οων λιτότητας
για τα XQάτη του ευ!ωπαϊκού Νότου,
παραχώρησης του Ομίλου ΕΝΑ 2
δημοσιονομική χρίση, εφόσον ταυτόχρονα
Πορτογαλία
ιας και της Ελλά
και τα επιτόχια ειναι ε5αιρετικά χαμηλά
Και αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην
δας, ακομη χαι δέχα χρόνια μετά την έ
ναρξη της δημοσιονομιχής χρίσης, εξακοΥΠεραΠΟδοση
ευρωζωνη Τότε οι στόχοι της πολιτ χης
λιτότητας δε θα επιτυγχάνονταν. Ως ατόδειξη τον ισχυρισμών τους οι ερευνητές
του DIW επικαλούνται, μεταξυ άλλων, το
λουθούν να μην εχουν επανέλθει στα επί
πεδα προ αυτής
εηηηνικων και
Στην ημερήσια διάταξη της συνάντηση
ισπανικων
γεγονός ότι οι οικονομικές επιδόσε ις της
που θα πραγματοποιηθεί για 22 A
ενδεχόμενο κορεμα χρέους θα πρέπει να
γινουν, ουτως ωστε να μεγαλάσει το πε
Q06Q100Qάσης των κυβέρνήσεων», λέγε
Οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων
ελληνικών ομολόγων μειώθηκαν σήμε!α
Στα 313,524 δισ. ευρώ το δημόσιο
χρεος το Υ τριμηνο περυσι,
ανακοινωσε η ΕΛΣΙΑ!
που βρίσκεται στη διάθεση της
δας. Επιπλέον, οι ερευνητές συστήνουν
της Ισπανίας υποχώρησε σε χαμηλό επίπεδο έξι εβδομάδων, καθώς οι αναβάθμι
σεις του αξιόχρεου των δύο νότιων χω.
όψει της συνάντησης του Eurogroup
στις Βουξέλλες, μείωση της γQaqeWXQa
τίας και των φορολογικών μετα!Οθμίσε
ων καθώς και ενθάρα,νση των επενδύσε
νης αποτέλεσαν
της πορειας των οικονοΣτα 313,524 δισ. ευρώ διαμ00φώθηκε το δημόσιο χρέος το γ ' τρίμηνο πέρυσι, από
311,340 δισ. ευρώ το γ' τρίμηνο 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους
τουηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέονησης.
μιών της περίφέρειάς της. Σε μία ημέρα,
οπου οι περισσοτερες απο
δόσε ις ομολόγων της Ευρω >H nA
Παράλληλα, υπήρξε πρωτογενές πλεόνασμα 2,572 δισ. ευρώ (από 2,224 δισ. ευρώ), το
ρή πολιτική λιτότητας χαι οι δομικές με
αρρυθμισεις μπορούν να επιδεινωσουν
την οικονομικη κατάσταση μιας χώρας σε
οποιο ωστόσο, ειναι βάσειτου χανονισμού ESA 2010%αι δεν ταυτίζεται με
το πρωτογενες πλεονασμα του προγράμματος.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα