Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΤΡΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Βρισκόμαστε κοηά στο να ολοκληρώσουμε και την Τρίτη αξιολόmon, επισήμανε ο νέος πρόεδρος
ΑΡΚΕΤΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
EEAAEIWH ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
Μηδέν σε Τον ELA από Toren TOU
2017, διαθέτοντος αρκετή nleovdζουσα ρευστότητα που μπορεί να
καλύψει ενδεχόμενο επιδείυσης
Των συνθηκών η ΕΤΕ με Τον δ.σ. A.
υνδα Φραγκιαδάκη Σελ 6
σης από Τον ELA Το 2018, ermo
μαίνει οδο. Της Τραπεζας Πειραι.
ώς Χρήστος Meyalou ,σημειώνονος ότι : «Αυτό συμβαδίζο έντοναμε ης προσδοκίες μας. Σελ. 7
TOU Eurogroup Mario Centeno,
προσερχόμενος στη χθεσινή συνοΤρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 . Αριθμός φύλλου 884 . 0,50 ευρώ
OIKONOMIA
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΝΕΙ» ΤΗΝΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
KAAYMMENO OMoAoro
Συναντήσεις , με θεσμικούς επενδυτές με στόχο να προχωρήσει
στην έκδοση ενός καλυμμένου ομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρω, πενταετούς διάρκειας ξεκινά η Alpha
Bank, με τον διευθύνοντα σύμ
βουλο Δημητριο Ματζούνη.
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Κέντρο αναφοράς. θα αποτελέσει
το Institute of Life Μητέρα ως μια
από τις πιο εξειδικευμένες της Ευρώτης. εηαοήμανε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Υγεία Ανδρέας
Καρταπάνης, αναφερόμενος στη
νέα μονάδα υποβοηθούμενης ανα.
Eurogroup και S&P
απογείωσαν τον Δείκτη!
.Σελ. 7
"Σελ 8
# ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ
I. # ΡΕΚΟΡ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Με επτυχία ολοκληρουθημε το 2017
ισχυροπουοντας τη 2η θέση σε με.
ρίδιο αγοράς στο σύνολο των ανα
ψυκτικών, σε ένα χώρο έντονου
ανταγωνισμού για τη μεγαλύτερη
ελληνική βιομηχανία αναψυκτικών
και χυμών. Λουξ με τον αντιπρόεΤην πρώτη θέση στην Ελληνκή αγοpa.-για τέταρτη συνΕκή χρονιά, μεταξυ των premium κατασκευαστών,
με 3.920 ταξινομήσεις επιβατηγών
σημεανοντας μερίδιο αγοράς 4,5%,
κατέκτησε η Mercedes-Benz Ελλάς
με τον πρόεδρο καιδευθύνοντα
σύμβουλο Ίοάννη Καλλίγερο.
Σελ 15
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο wwww.vradini.gr