Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Συγκλονιζουν οι 2Eaanvee
ΠΙλάτο! Που έζησαν τον
Ροελ 13
le ) «Mnf κα στο στρώμα για να σωθώ
Η έρευνα του Κώστα Σπύρου οδηγεί σε δολοφονία
Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018
Αρ. Φύλλου 1.048
ΤΗΝΕΚΟΤΩΣΑΝ
στην Αθήνα
καιτην μετέφεραννΕΚΟΠ
p σελ. 4-5
Μάρτυρας άκουσε την Ειρήνη να φωνάζει βοήθεια
IN-ημέρα του θανάτου σε διαμέρισμα στην ΑΤΙκή
Δύο φορές
είχαν υπειαήσει
τη Αώρα πριν
τη σφάξουν
Είχαν αφαιρέσει
ποιχεια από τον
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ
Έβηξε τόσο δυνατα, nou
έσπασε το Πλευρό
Ν ΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΦΥΡΑΚΗΣ
. «Είμαι αρσενικό
11ε Πιστοποίηση
από το δικαστήριο»
To dllTpEtnou
01 Η Τουμενο
,σελ.18