Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 23.01.2018
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 5958
Γραμμή
στήριξης των πετρέλαϊκών επενδύσεων από κυβέρνησι
ΎδοογονάνθQακες: Ενδιαφέρον για Κθήτη από ENI, Delek και Noble
Θετικά μηνύματα για τις ελληνι ές τράπεζες
Handelsblatt για Ελληνικο: Απόσύυ ολο πα ακμής σημέ10 XXIVT σης
Το μέλλον της μεγάλης επένδυσης στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, αλλά και τα κόκκινα δάνεια των
ελληνικών τραπεζών στον γερμανικό τύποΣε εκτενές
ρεπορτάζ από την Αθήνα η οικονομική εφημερίδα
Handelsblatt εστιάζει στο «μεγάλο πρότζεκτ» της Private Equities
επενδυσης για την ανάπλαση και αξιοποιηση του στόχο hedge fund 1xou private equi
πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού.
Qχεται
ταστησουν την ε
τους στην Ελλάδα ποογράμματίζει
«Για σχεδόν 17 χρόνια δεν έχει προσγειωθεί εδώ αεροπλάνο, αλλά τα σήματα παραμένουν: 'Εγχώριες
Αφίξεις, Διεθνείς Αναχωρησεις . Οι τερματικοί σταθμοί δεν υφίστανται. Στους διαδρόμους, αγοιοχοοτα
ξεποοβάλλουν μέσα από τις Qωγμές του σχυοοδέματος. Ένα παλιό jumbo της χρεοκοπημένης Ολυυπιακής
το Υπουυγείο Οιχονομικών σε μια
προσπάθεια ανάπτυξης της εγχώριας κεφαλαιαγοράς, δημιου,γίας
θέσεων γασίας και είσπραξης
Παπαδημούλης: Η ΕΒΑ
να επανασχεοιασει τα
stress tests
φορολογιχων εσ00ων για το
Η ταχεία ψηφιση του νέου θεσμιχού
πλαισίου (έχει ήδη εχπονηθεί από
την Επιτροπή Κεφαλαιαγο
κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς αυτή
την πευοίο το ενδιαφέρον των
ένων επ
ενουτών για την Ελλάδα
αίνεται να «θερμαίνεται».
με κύκλους της αγ
αναμένεται πως πολλοί θα είναι οι
ενοι που
την αποχτηση συμμετοχης σε
ισχυρούς εξαγωγικούς ελληνικούς
Αποκαθισταται η εμπιστοσύνη
στην ελληνικη 01 ονομια
ομίλους επιχει!ήσεων που αντιμεί
τωπίζουν ποοβλήματα !ευστότητας
και είναι υπεο-εκτεθειμένες στις
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρεπει να συνεχίσει να ζητά
περισσότε οη δια4άνεια χαι περισσότερα εποπτι ec
λεία αναφορικά με τη λειτουργία των τραπεζών σε διαφορους τομείς.Ο Αντιπρόεδρος του Ευροπαϊκού Κοινοβουλίου και Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ,
'Ομάδας της Αριστεράς στη συνεδρίαση της Επιτροπής
Οικονομι
πτώσεις, ο ρόλος των private equities ηρίνεται σημαντικός. Πάντως,
μεσα στους επομενους μηνες αναμεΔεν αποτελούν πλέον μεμοσυνέχεια των αναβαθμίσεων
καιριού από τους
αίσθηση ότι αποκαθίσταται ενώ ταυτόχρονα προϊδεάζει
στοσύνη τον αγορών και των εξελίξεις. Σύμφωνα με το
της ε/χώριας χε4αλαιαγοράς. Στην
θεσμ no πλαίσιο
στοχος η προστασια των μετοχων
IL/ώντας
εξελίξεις που ενισχύουν την οίκους Moody's και Fitc
11ολιτι
ECON) του
χουν ου
χαι στο
«Εκπλήρωση 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ)»
λοκλήρ.
ειοιΜ1qua5), με βάση τις περυσινές
ποοτάσεις που υπέβαλε η Επιτοοπή
Κεφαλαιαγο!ας πος το Υπου!γείο
Χειται για μια
ΕΧχρεμοτητα που ταλαιπωρει το
υπουργείο Οικονομι%ών
αφορμή την αναβάθμιση της
πιστοληπτικής ικανοτητας
της χώρας από τον οίκ
σφάλιση σταθερής πρόσβασης στις αγορες, η ελληνική
χ ηατ αΟΧην να ευχαριστησω την εισηγήτρια
του φακέλου, την Kay Swinburne, για την εργασία που
έκανε στις τσεις γνωμοδοτ
Χρημα
ήσεις που μας παρουσίασε
eonyoú
ολόγηση
λευση των μικοοεπενουτών
ινεται
ό τους μετόχους πλειονη4ίας.
υπουργείο, αυτή έρχεται σε