Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
:ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΤΗΣ ΔεΥΤΕΡΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Τον ΠΑΣ mou tpcrvc για ένατο ματς χωρίς vin
Το μαΤς μετους Κόντε(87.) και Minept (89
αλλά τελικά ιοαφαρίστηκε (91).
Την απόκτηση 1-2 ηοδοαφαιριστώΠέρον Του
Εντελίνο It mpoavtrole στη συνέντευξη tinou ο Γιάννης ηετράκης.
Σερβιανά μετά Την οδυνηρη (0-1)
νινα και IBC σης γιαννιώτικες μονομαχίες με
Φωτορεπορτάζ απ, την αθλητική επικαιρότητα , σελ. 7, 8, 9 & 10
V Ba TIN TO 11 00 0000 K ak oo ps,fw
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣΟΙΗπειρωτες
ENTTI OUVOT1ςερευνεςγια«μαυροχρυσο»
ατό ατικές αίας απαχο τα τα από 12 άτα."
ριοχή μας μετά ης πληροφορίες
ν Ε μερασ ΟΒ υτοαρά(4Hj.cu a p οσταλ Πονά(12μ.)αδιοαν g έςεπ στημο κέςημερίδες
ν ΑΚΗΣ ΙΣΕΛΕΝΤΗΣ: Συμφωνώ, αλλά η εξοοξη να γίνει με σωστό τρόπο
yuviou, Που για 40 χρόνια έδινε
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
κάποια ζωή και αποηόληση, μπομένη στον όμιλο-Χαλκόρ-Book.
HIEIPUY Α.Ε.
σματα απαντώντας με στοιχεία
κατά πόσο στο υπέδαφος της πεΡΕΠΟΡΤΑΖ
Την μοναδική εξάλλου εταιρία
Που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον οκό
τερο ίους θέμα Που αυτή την πε-πό την
δόν ημέρα
aio o ano vole,
Ao anol
σ ον ο
οο για και μερος ο
ecae apa
Πώλησης της.
'npoomon της
Τα τελευταία χρόνα η«Μεταλ.
λουργική», θυγατρική της ΕΑΣ
Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα.
Οι δύο επιστημονικές ημεριδες
πους των Ερευνών )ήμερα σε Z.
αύριο στο Ζοάρι (12 μ στο Ανω
Ano TIC δοκιμαστικες Ερευνες Ενος μ
1,5 εκ. ευρώ "έπεσε» ήδη
στην τοπικη οικονομια!
σελ 16
η Νέα Δημοκρατία για εκλογές
<«Η Μακεδονία είναι Ελλάδα»
βροντοφώναξαν χιλιάδες πολίτες
Vm@ας κοοοοτι va
luo,κοτης aowomo ςτης ΝΟΔΕ1uKINMW
ματοπροβληματισμούς
| mpions Των 1ωαννίνων, με επαλλά και σ' όλους τους Ηπειρώτες.
Και όχι μόνο για το ποια raBoa oφελη θα έχουν από την _1Sqoel
νΜε όγκο κα' παλμό ηχθεσΜήσυγκέντρωση στη θεσσαλονίκη
pure (από Γιάν.
νενο,
Apra)
συγκέντρωση
0'απανΤηθούν όλα τα ερωτήματα τονίζει
of.. Ενέργειας Μιχάλης Βερροιόπουλος
«Εθνική υπόθεση η αξιοποίηση υδρογονανθράκων »
. Με αφορμή Τις δύο ανητές ενημερωτικές
eno is ορείαςε νοογέτελισης σης
11Limut'ma
| | Μος σε συνέντευ ήτου στο ρο όφωνο της ΕΡΤ
Παρεμβάσεις
χος της Ν.Δ δηλωσε από Το ηόνσελ. 16 | | Ιωαννίνων, σημείωσε όπ σκοπός TU.voruv
είναι η λεπτομερής ενημέρωση των
Η πολύπαθη ακριτική Ήπειρος μπορεί
ην προη μεώ.1
λουον
Απευθείας υιζητησειςμετους
Γι' από το λόγο εκτός του ΓΕΜ--Sqael
και πρέπει να κρατηθεί«όρθια»..
Κυ ατη ο ου ντο,P aori
Της ΕΥΗΣ ΚΟΥΤΣΟΊΟΝΤΟΥ
Η χώρα μπροστά σε
μενάλες Προκλήσεις!
βόλτα σήμερα στην a pm ή Ηπειρο, a
Εί για
aia,PKamuaayim
Βουνοι ληοποί κάτοικοι της,οι owoio. όμως, παρά τις δυοκολίες κα. Τις αν ίξοες συνθήκες επιβίωσης, επιμένουν να
FAMERIA
Έλληνα Υπουργού ΕΝΤΕρικών Νί.
κου Γκοτυα και Του Αρανού ομολά ourou, Nmpip Mmouoon, mapa
μόνο όη θα ouvegoni ο διάλογος,
Του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Χ. ΣΤΕΡΠΟΥΑΗ
ΟΟνέος χρόνος βρίσκει τη χώρα μας με σωρεία προβλημάτυν
οουμε με εθνική ομοψυχία και σύνεση Προς Το συμφέρον της χυχρόνια έχο καταλείψει η
της ακΡΙΤικης Ηπειρου,την οποία θα
οπα,χωριά, να
Οι κίνδυνοι είναι μεγάλο, οι
απειλές πολλές και οι εξελίξεις στην
Περιοχή ραγδαίες. Δεν χωράει αναβλητικόΤητα και φησυχοσμός,
ούτε Εμμονή σε ιδεοληψίες. μικροου xpépo πα και omo100δήποτε
στον τόπο τουςκαι να

Τελευταία νέα από την εφημερίδα