Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ 20-ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26967 ΕΤΟΣ 89ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
κοινη Πορεια
Προστατευτισμου
και Πηεονασματων
Ενσημα από την ΕΕ για
Θετική η εισήνηση του Euroworking Group στο Eurogroup της Δευτέρας
σμα στο ισο
γών της Γε!μανίας τόνισε η γενική Διευ
επισημαίν
πιο αθ
τη απ
σμο των ανισοτήτων παγκοσμιως
σάνδρες προέβλεπαν. Σημείωσε όιανι
ογω του δημογραφικού αλλά χαιλό
μιλώντας σε συνέδριο πο
σταθερότητας στο παγκόσμιο σχη
Αισιοδοξία από τις
συμμετοχες στο
για νέες προσχωσωτερικό της χώρας να στηριχθούν οι δια
θρωτικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν τα
Οσον αφορά τις συζητήσεις με την
ΠΓΔΜ,παρατηρησε ότι «ο πρωθυπουργός
τρίτη αξιολόγηση πηγαίνει πολύ καλά» δήλωσε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο
εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Ε
πιτροπής, MaQγαρίτης Σχοινάς. Την χα
«ΕΠΙΧειρουμε
Στις πρώτες 4 ώρες κατατε
θηκαν 277 προτάσεις χρημα
τοδότησης, συνολικού προϋ
πολογισμού 10 εκατ. ευρώ
ώπη τ
διατυπώσει πολλές
ες φορές στο παρελθόν
ότι στα Βαλκάνια δεν υπάρχει χώρος για
ια πατριδοκαπηλία, για α
γάλματα και αλυτρωτισμούς και σε κάθε
περίπτώση όποιος προσβλέπει σε ένα ευ
ες που προβλέπονται στη συνθήκη του
αϊκού Μηχανι
υπογράμμισε οτι για τη μεταμνημονιακη
Ελλάδα η συζήτηση θα ξεκινήσει τώQα
«Είναι μια από τις πιθανές διόδους για το
μέλλον, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό
προϋποθέτει ότι θα συμφωνηθεί η προ
Ελλάδα να
ι γερά στα πόδια
διαμοαφώνεται η συμμετοχή στο πρόγ!αμμα του ΕΣΠΑ «Επιχειρούμε Εξω»,
καθώς μόλις στις π!ώτες 4 ώQες από την
ις αμφιβολίες χαι θα δώσει ένα κλίμα βε
βαιότητας, θα βάλει απαγορευτικό στου
κερδοσκόπους. Σε αυτό το κλίμα της μετα
μνημονιακής Ελλάδας πρέπει και στο ε
πέρασε πολλά
στις διαπραγματεύσεις, αλ-TEMA
συμμετοχή για 277 επιχειρηματικές προ.
τάσεις συνολικού προϋπολογισμού 10 ε
Στρατηνικη
δημιουρνια
αξιας
οικονομιας
και του Δημοσίου από τη διαχείριση του ΕΤΑΔ
ALKOU προυπολογισμου του πQ0γράμμα
τος που ανέρχεται σε 50 εκατ. εαοώ
Πώς θα αξιοποιηθεί η ακίνητη περιουσία του Δημοσίου
Στο μεταξύ, ιδιαίτερα ΣΕΙΑ
άμεση υλοποίηση των προϋποθέ
σεων για την επιτυχή αξιοποίηση της α
κίνητης περιουσίας του Δημοσίου με αναπτυξιακή πQ00π τική, που παραμένουν
τελώς ή μέρικώς ανεκμετάλλευτα για
πολλά χρόνια, βρίσκεται στο επίκεντρο
εκτιμησειςστελεχών της αγοράς αχινητοον
βασμό στο περιβάλλον και συνεργασία με
σχολου χαι φιλόδοξου στόχου της ΕΤΑΑ
που επιχ εντρώνεται στην προσέλκυση
πενδύσεων και την προώθηση συμπράξε
ων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με σε
Ειδιχότερα, μέσα από νέες δομές, σύγ
χρονα εργαλεία χαι πιο αποτελεσματικ
διαδικασίες, συμπεριλαμβα
Απεξάρτηση της
Εθνικής Τράπεζ
από τον ELA
ειωση της «μαυρης» ερΥασιας στους
Τον μηδενισμό του δανεισμού της
μοσίου (ΕΤΑΑ Α.Ε.), που αναλαμβάνει ε
πίσημα τα καθήκοντα του από τα μέσα
δανεισμό από τον Εκτακτο Μηχανισμό
Παροχής Ρευστότητας (ELA) εξασφάλι
σε η Εθνική Τράπεζα, αποτελώνταςετσι
διοικητικού συμβουλίου της ΕΤΑΑ Α.Ε.,
που αποτελεί
Τα αποτελέσματα της ελεγκτικής δράσης του Σώματος Επιθεώρησης Ε07ασίας
(ΣΕΙΊΕ) και του Ενιαίου Φ00έα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για την καταπολέμη
ση της αδήλωτης ε!γασίας σε όλη τη χώρα, αποτυπώνει η έκθεση του επιχει"σιακού
σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ». Οι έλεγχοι π!αγματοποιούνται α) σε όλους τους κλάδους οικονο
μ κης δραστη!ιοτητας, στο πλαίσιο του προγραμματισμού των υπήρεσων η των Χα
ταγγελιών που δέχονται και β) σε κλάδους οικονομικής δ!αστήριότητας
που παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά παραβατικότητας
πρώτη ελληνική τQάπεζα που το πεει την ατε άρτηση της από τον ELA αλ
λάδιαθέτε ήδη και πλεονάζουσα ρευστόεμπειρα και επιτυχημενα στελεχη με οια
φορετική εξειδίκευση τόσο από τον χώρο
υς σημαντικούς τομείς. Γεγονός-που σύμφωνα με
σο και από άλλο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα