Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Παρασκευή
1 Ιανουαρίου :
i2018
Αριθ-φύλλου 6946
Τιμή Φύλλου 0.15
ΚΩΔΙΚΟΣ
-Σε δόσεις
Προανάκριση
ΝΑ Γρεβενών
η "λυπτερη" των ασφαλιστικών εισφορών
Σε δόσεις θα έρθει
η λυπητερή
των ασφαλιστικών
εισφορών του 2018
Ειδικά οι επαγγελματίες
που είχαν αύξηση κερδών
το 2016 συγκριτικά με
το 2015, θα πιουν τοπικό
ποτήρι «γουλιά-γουλιά»
Συνέχεια στην 13
Συνέχεια στην 11
Πώς θα
δηλώσετε
Τις αλλαγές
στα ακίνητα
«Παράθυρο» . Σε ύφεση και το 2018
ανοίγει η Κομισιόν
αραμένουν απαισιόδοξοι 8 στους 10 Ελληνες
ν Στα ύψη η εργασιακή ανασφάλεια
Υια μηδενικό ΦΠΑ!
σε προϊόντα
Συνέχεια στην 10
στο Ε9
Μέσα σε 30 ημέρες
πρέπει να δηλωθούν
στο έντυπο Ε9 τα ακί
ητα ή οι μεταβολές
ακινήτων που πραγμα
οποιούνται μετά την
1η Ιανουαρίου 2018.
Η ηλεκτρονική εφαρυποβολής Δ
Στοιχε
ινήτων Ε9 έτου
2019 είναι πλέον διαθέ
σιμη στους φορολογούενους
Συνέχεια στην 12
υνέχεια στην
Η Εντυπη έκδοση της "Πρωινής"
αποστέλλεται καθημερινά σε
μορφή pdf σε συνδρομητές στην
Ελλάδα και το εξωτερικό
ΙΡΩΙΝΉ
μέρα κοντά lovarvav on