Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Νικόλαρος για τα στημένα:
«Πρέπει να μαζευει κάποιος
τον Καλαϊτζίδη»: σελ.15
Ο,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες ο:ΑΓΓΕΛΙΕΣ
@j στις σελίδες 12 & 13
Συγκέντρωση Πολιτών στις Αμύκλες
για την Παραβατικότητα
| για τη διαδοχ
| των Ρομά >σε. 7
στη Μητρόηολη Μάνης >σελ. 7
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Περισσότεροι οι άνδρες από τις γυναίκες στο νομό
0AEA: «Ανοιξε»
το πρόγραμμα
Μειώθηκε ελαφρώς ο Πληθυσμός
της Λακωνίας σε ένα έτος
νέων έω
Την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου
ξεκίνησε n uno8ολή αιτήσεων
για τη συμμετοχή εργοδοτών
ηλικίας έως 35 ετών»
ασκούν τακτική οικονομική
Ανάλογη η εικόνα και στο σύνολο της χώρας
Μείωση 0,14% κατέγραφε
μόνιμος Πληθυσμός της Ελλά
δας το 2016 σε συγκριση με το
Προηγούμενο έτος 2015 ο
φωνα με τα στοχεια no έδωσε
Πριν από λίγες ημέρες στη δη
μοσιότητα η Ελληνική Στατι
στική Αρχή ΕΑΣΤΑΤ.
Συγκεκριμένα, ο μόνιμοςηλη.
θυσμός της χώρας κατά την 1η
Ιανουαρ ου 2017 εκτιμηθηκε σε
10.768 193 άτομα 221 277 άν
δρες και 5546916 Y vai ες.
μειωμένος κατά 14% σε
σχέση με τον αντιστοιχοπληθυ
σμό της 1ης Ιανουαριου 2016
εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα
της φυσικής μεία σης του ηλη
θυσμού ου avn θε σε 25 887
άτομα 92.898 Υεννήσεις έναντι
118 785ανάτων και της κα α
ρ ς μετανάστευσης που εκτι
μήθηκε σε 10.332 άτομα
νολικού ηληθυσμού, έναντι
640% και 21,6% του Πληθυσμού
15 64 και 65 ετών και άνω, a
τίστο ο. Ο δείκτης Yhpa σης
ηληθυσμός ηλικίας 65 ετων
και άνω προς τον η σμό
ηλικίας 0-14 ετον αν εσε
1492.
λάθουν εηχορήγηση αυτοπασχολούμενου νέοι και επι
χειρήσεις νέων ηλικιας έως
35 ετών ου δε απασχολούν
και ενε χαναπασχολήσει στο
παρελθόν Προσ ΠΙΚΟ για την
Πρώτη ηρόλ navey VOE
θέσεις μισθωτής εργασίας
πλήρους οπασχόλησης. ΕιδιΟ Πληθυσμός ηλικίας 0-14
ετών ανήλθε σε 14,4% του συΣύμφωνο με την ΕΛΣΤΑΤ, η
Μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
γήσει το 50% του
γικού κόστους 20.000 νέων
θέσεων εργασίας εδικές
! κοινωνικής και αλληλέγγυας
Εκσυγχρονίζονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Σπάρτης
μα λογικού και
01 εξαγγελίες του Π. Τατούλη για το Ενωσιακό της ΕΠΣ και το αθλητικό κέντρο Σπάρτης
Ανοίγουμε δρόμους με τις noστη δυνατότητα χρηματοδότη.
σία με τους δήμους. να εκσυγχρονίσει ααλητικές εγκαταστά.
Ειδικότερα. Ο Περιφερειάρχης
νισε πευερειαρχης
Πελοποννήσου κ Πέτρος Τοτουλης στο Περιφερειακό Συμ.
βούλιο Πελ°novnoou την Τρίτη
nou Πρωτη στηκώρα ε ασφο
λισε από το Πρόγραμμα Δημο
σίων Επενδύσεων η
Περιφερειακή αρκή Πελοηονέχει ε ασφαλίσει σημαντικούς
ακόμα ηόρους από το Πρό.
γραμμα Δημοσίων Επενδύ.
σεων, ώστε σύμφωνα με το
σεις μετα ύ άλλων, στο Ynneo
της ΕΠΣ Λακωνίας και στο με.
αθλητικό κέντρο στη
o vi ς ΚΑΛΟ .nou
ασκούν τακτική οικονομική
δραστηριότητα Ωφελούμενοι
συνέχεια σελ. 8
yol ηλικίας 18 ετών και άνω.
του ΟΑΕΔ για χροΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥΣ
Σπάρτη, Λυκούργου 98 | | στην απεργία
υπόδειξη τους από τα αρμόδια
συνέχεια σελ.7
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΕΡΙΑ COFFEE
ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ
ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΙ
ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΜΑΣ
Τηλ.27310 96202

Τελευταία νέα από την εφημερίδα