Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 19.01.2018
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 5956
Σε ελέγχους που πQαγματοποίησαν στην Αττική τα στελέχη του ΣΔΟΕ
«Ντου» από το ΣΔΟΕ σε παQάνομα εμφιαλωτήρα
H έQευνα Allianz Risk Barometer 2018
Ποιοι ειναι 01 μέγαλυτερόι επιχειρηματικοί χινόυνοι στην Ελλάδα
Η αλλαγή νομοθεσίας προβάλλει στη χώρα μας ως ο σημαντικότερος κίνδυνος, ενώ διεθνώς οι ανησυχίες εστιάζουν
στη «Διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας» και στα
«Συμβάντα στον κυβερνοχώρο». Η έρευνα Allianz Risk
Barometer 2018.
Εθιμοτυπική
επίσκεψη στον 11.
ΙΙαυλόπουλο τον
Η «Διαχοπή επιχειρηματικής δράστηρίοτητας» (#1
που αντιστοιχεί στο 42% τον απαντήσεων ουτό #1 το
2017) και τα «Συμβάντα στον κυβερνοχώρο» (#2 με το
40% των απαντήσεων, από #3 το 2017) είναι οι χ00υφαίοι επιχειρηματικοί κίνδυνοι παγκοσμίως, σύμφωνα με το Allianz Risk Barometer 2018 που δημοσίευσε
θιμοτυπική επίσκεψη στον
1100ε 00 της Δημοηράτίας Χ.
110)xi τη Παυλόπουλο τραγμα
τοποίησε σήμερά η νέα Διοικητική Επιτροπή του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελ.
ητηρίου της Αθήνας, αποτελούμενη από τον πρόεδρο κ.
Δεν υπογράφουν
η Allianz Global Corporate & Specialty (AGCs). H | αντιπ006000uSx.Ιωάννη Μπο,- ατάκο και x. Μιχάλη Σιαμίδη
liano Global Crporate & Specialty (AGCS).Η
έος Μίχαλ ηΜπο
συμβαση με τον ΕΟΠΥΥ
ίζεται στη γνώση 1 .911 εμπειρ
τον γενικό γQαμματέα κ. Χα
νωμόνων σε θέματα εταιρικών κινδύνων από 80 διαφοοετικες χωρες.
λαμπο Μοοαΐτη, τον οικονο
μικό επόπτη κ. Ευάγγελο
Τσόγη, τον υπεύθυνο Γ.Ε.Μ.H
και Ε υπηρέτησης Επιχει?ή
σεων κ. Σταύρο Γε00γάχη, τον
υπεύθυνο Συμβουλευτική
Υποστή!ιξης Επιχευήσεων x.
Δημήτου) Δημητρίου, το μέλος
ΛΕ x. Νικόλαο Βασιλείου,
χαθώς και τον πρόεδρο του
Ινστιτούτου του ΕΒΕΑ κ. Χάρη
πρόεδρος του
Δια jeuδει το ΥΠΟΙΚ
επισπευση της μειωσης του
αφ000h0γητου 0OLOU
| | EBEA00πουλοοτ ντεοςοΜίχ
Οι Οπτικοί-οπτομέτρες της χώρας μας αποφάσισαν να
μην υπογράψουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ για την προμήθεια γυαλιών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η
Πανελλήνια Ενυση Οπτικών και Οπτομετο
λος αναφέο@ηκε διεξοδικά στην
νομίας, εχ4)Qάζοντας την αισιοΕνωση
πανομοιοτυπο τοοπο, απο
τον εγχωρίοι υπο οτι η μειω- κο) και / μηνες απο τη
ση του αφορολογήτου θα συμφωνία του Eurogroup
έρθει νοοίτερα» σχολιάζουν του Ιουνίου 2017, δεν έχει
θα πρέπει να υλοποιηθούν
ακομη σημαντικες μεταQQυθμίσεις χαι να δοθούν κίνητρα
για τη στήQ1 η του ιδιο)τικού
1. Ο ΕΟΙ ΙΥΥ από τα ταμεία τα όποια συγχωνεύτηχαν σε
αυτόν μας χροστάει ληξιπρόθεσμα από το 2011
2. Μας επιβάλλει χονοεμα στην αξία των διατακτικών, το
οποίο μπο2εί να 4τάσει και το 30% της αξίας τον προϊόν
των για τα οποία θα έχουμε ήδη πληρώσει αηόμα και
υεσμό. Οι εκτιμήσεις δεν
«Σήμερα η εκτίμηση αυτή αποτελούν είδηση. Αποτε
αναφΌα έκανε ο πρόεδρος του
ov (pop)λογικών συντελεστών
ων φυσικών ποσώπων, καθώς
ως "βόμβα από το ΔΝΤ για
της αντιπολίτευσης», κατα
ι στην εκλογίκευση τον ασφ.