Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ο Γ. Πολύζος πρόεδρος της ΕΤΑΑ-Το νέο διοικητικό συμβούλιο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο-ΤΦ.1.00E A.Φ. 5146 Παρασκευή 19.01.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Κομισιόν:
Ανοίγει
«παράθυρο»
για μηδενικό
ΦΠΑ σε
προιοντα
Υπ. Εργασίας.
Νέο τοπίο στα Επαγγελματικά
Η ΝΔ δομικά εχθρική στα συμφέροντα του
κοσμου της εργασιας
σφάλι
Οι χάοες της
106010 να καθορίζουν χαμηλότε
ρους συντελεστές ΦΠΑ ή ακόμη
και να καταργούν τον ΦΠΑ για
ορισμένα προϊόντα, με βάση σχε
διο νόμου που θα μεταρρύθμι
τον χεντρικό μηχανισμό της ΕΕ
για τον καθορισμό συντελεστων
Η πρόταση της Ευρωπαϊκής
τροπής θα επιτρέπει στις χώ ες
της ΕΕ να μην επιβάλλουν ΦΠΑ
σε μία μεγάλη
Χαταργώντας την υφιστάμενη | Sichuan Airlines Group
οποία είναι από καιρό αντίθετα
αρκετά
ε εκπρόσωπους της χνεςικης
Eastern Capital συναντηθήχε
ονοαννασυντελεστέγια όλαοτα
εκτος απο εκεινα που
λείονται ρητά.
o A. Παπαδημητρίου
Σε αυτά που εξαιρούνται
πετρελαίου και αερίου έως τα ΙΟΥπουογός Ουοονομίας και λεί έναν από τους δέκα
όπλα χαι από τις χρηματοπιστο)- Ανάπτυξης x. Δημητρης μεγαλύτεοους επενδυτι ους
Παπαδημητρίου και ο Διε- ομίλους βιομηχανίας της
ριοποιειται
μέσω της Sichuan Airlines
Group, σε τομείς όπως αεροεκποοσώπους του κινεζιχού πορικές μεταρρες, συντηρηεπενδυτικού ομίλου Eastern ση αερομετα400ών, τουοδοσια αεροποριχων εταιρ.
ειων, εκπαιδευση και καταρτιεταιρειών
του ρισμο.
και τον καπνό. Οι χώρες της ΕΕ,
ωστόσο, θα πρέπει να διατηρούν
Κίνας και
έναν «σταθμισμένο μέσο συντελεστή ΦΠΑ» που θα είναι του| Enterprise Greece x. Ηλίας
Αθανασίου συναντηθηχαν με
και να εφο ομοζουν μόνο έναν (Τεριουσμένο
ευου έναν συντελε
Με κοινη αποφαση Σταθάκη-Χουλιαράκη καθοριστηκαν οι
αμοιβες τον επικεφχλης και ταν ελεγκτων τον χ μαχών
της ΚΕΔΑΚ. Στα 300 ευρο) το ανωττο μηνιαιο οριο αμοι ής
ανα υπαλληλο. Βουτια 53% τον ελεγχων για νοθεια και λαθ
pital
Κατατη συναντηση συ ητηθη
χαν οι προοπτικες της ελληνιΟΙΧονομίας το 2018
οι 28 χρε της ΕΕ πρέπει σημεση αεροπορικον
και αεροποριχο
Επίσης δραστηριοποιείται ρεμπόριο
ρά να επυε ουν μεταξυ ονο
συντελεστών ΦΠΑ:
στον χρηματοοιχονομιχο
τομέα χαθως χαι στον τομέα
ϊόντων. Στις χώρες που ε
χαμηλότερους συντελεστές, πριν εκπροσοποι του κινεζικού
την υιοθέτηση των κανόνων | επενδυτιχούου/ου υπο αυια4E00ν τους να
Οικονομικά)ν
Ξαναπιάνουν
κλιμακια
Διακίνησης
Καυσιμων (ΚΕΔΑΚ) καθος
πριν απο λίγες μερες ο υπο
υρος !!ΕΝ Γιώργος ΣταθtuvativiTUV
δουλειά τα υπουργός
αυτον στη ΟΕΧαΕ
Ελέγχου
Αποθήκευσης
μισαν τον ενδ
να τους διατηρήσουν.
Στη συνάντηση από την πλευρα της Sichuan Airlines
Group Co ταρευο θηκαν, ο
Allen lee, Ιδρυτιχο ΣτέΛεχος
της Eastern Capital, ο σύμβουλος John Watkins και ο Νίκος
Ασονης, εΕυτερικός σύμβουλος της Eastern Capital
κοινή τους απόφαση επα
εφεραν τις αμοιβές των
υπαλληλων που συμμετεχουν
σε αυτα
Στο πλαίσιο
αλλαγης των χανόν ν' α η
poeolo α των ποιησευν, η
Κομισιόν προτείνει τυρα να μποΕλλάδα, expqu οντας παραΜ Να την αισιοδο S1α τούς για
την πορεια της ελυηνικης
οικονομίας το επόμενο χρορούν τα κράτη να χρησιμοποιούν
εναν επ
ον συντε
ακης και ο αναπΑΤΙου)της
νικό διάστημα.
«μεταςυ του πεντε χαι του μηΟΕν
ΕΧατο» . επιτρέποντα
ουσιαστικά την κατάργηση του
Σημειώνεται ότι ο επενδυτικος
ΦΠΑ για ορισμένα προϊόντα.