Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΙΟΣΊΔΡΥΣΕΩΣ 1876
'Η Μακεδονική
διάλεκτος
iouKepk ς
Παρασχευη 19
rvoto ir 2018
Ap h. φύλ. 40 541 Ετος 141 νΙΤιμή 1,50
Σελήνη 3ήμερων Αυτολήήλί
ΓΟΡΙΟΙ ΙΟΤΑΜΟΣ
iimati 283
ατά συλλαλητηρίων
ξεις της νοτίου Βαλκανικής κατά τόν 19ο και
τον 20ό aied
Η Αριστερά έπιχειρεί να τα συκοφαντήσει
Εως τον Νέστον στ ανατολικά κα£ άπό το .Hpdκλείον στά σύνορα με Τήνθεοαλία ως τήν
ΤΡΟΜΑΖΟΥΝ την Κυβέρνηση
λ yarcpol woou
λαϊκής
ιχης rur va ivni loud
πρώιμες έπιγραφές καί iourtua κείμενα
ICTOPIKA NIOKOYMENT
«ΗΛΟΟΟΟΟράτής υπέροχης
Είναι npogavé5 mix; ή μέχρι πρόσφατα άπουσία
Από το «να ένα μήλο» στό spot για τα δωρεάν γεύματα
TeeEen
.ΑΤΤαλος, Πτολεμαίος, Αλέξανδρος. Ας npoorel
rApZE στίς δι:κας rice Ton
μέρος άπό τόν διαλεκτικό καταδ60μο r00 4ου
Σήμερα
Παρά θίν' αλός
κίνητρα στους νέους να έλθουν στη θάλασσα
η ω.nrTr) Tod rplyermomeone pona d ui.
AmuTelepreh HAue-panda
plpna. νά tmnou
at ab7d» Tdent
Narnio.dehmrum
Té.6bmissaporturoom!
Διαβάστε το aeeeo
Πολιτική άνεμοζάλης»