Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 16o • ÖÕËËÏ 3676o • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ Λ. ΚΥΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΙ ΘΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
εΤΟΙΜεΣ ΟΙ ΠΡΩΤεΣ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜεΝεΣ ΑΥΛεΣ
ΣΤΟ ΗΡΑΚΛεΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παιδική χαρά σε
κάθε νηπιαγωγείο
>> ΣΕΛ. 4

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟΝ
«ΑΣΤεΡΑ» Η εΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΗΓεΙΤΑΙ
Ο κ. ΜΑΝΟΥΡΗΣ

Κοπή πίτας με
«Δημιουργία και
Αλληλεγγύη»
>> ΣΕΛ. 3

ΞεΚΙΝΗΣε ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
εΚΠΑΙΔεΥΣΗΣ

«Σχολικά γεύματα»
στα σχολεία
της Νέας Ιωνίας

>> ΣΕΛ. 8

ΔΩΡεΑΝ ΣεΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ ΣΤΗ ΝεΑ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

«Ενεργοί Πολίτες –
Ασφαλείς Πολίτες»
>> ΣΕΛ.5

Έργο πνοής αλλά...
Τ

ις απόψεις τους για
τη φημολογούμενη
επέκταση και ολοκλήρωση της Λεωφόρου Κύμης προς Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας σε συνέχεια
της συζήτησης επί του θέματος που έχει ανοίξει η Περιφέρεια Αττικής, εξέφρασαν
Δήμαρχοι και εκπρόσωποι
των Δημοτικών Αρχών έξι
Δήμων κατόπιν πρόσκλησης
του Δημάρχου Αμαρουσίου
και Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε
Γιώργου Πατούλη.
Σε αυτή την πρώτη προσέγγιση του θέματος σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης της Περιφέρειας Αττικής για αίτημά της προς το
Υπουργείο Μεταφορών και
Υποδομών για επέκταση και
ολοκλήρωση του συγκεκριμένου οδικό άξονα, οι εν-

διαφερόμενοι Δήμαρχοι
συμφώνησαν ότι πρόκειται
για ένα έργο πνοής και ζωτικής σημασίας για τις πόλεις
τους που, ωστόσο, σε κάθε
περίπτωση διατύπωσαν την
άποψη πρέπει να υλοποιηθεί στη βάση της αποσυμφόρησης των αστικών ιστών
των Δήμων τους και όχι της
δημιουργίας νέων προβλημάτων.
Σε αυτό το πλαίσιο, αποφάσισαν αφενός να ζητήσουν
από το Υπουργείο Μεταφορών επίσημα να διευκρινίσει
τις προθέσεις του αφετέρου
τον χρονικό ορίζοντα υλοποίησης του έργου, δίνοντας πληροφορίες, επίσης,
σχετικά με τη μελέτη βάσει
της οποίας θα κατασκευαστεί το έργο αλλά και τις πηγές χρηματοδότησης.

>>ΣΕΛIΔΑ 7

Σε αναζήτηση
κτιρίου για
το 2ο Λύκειο
Το δημοτικό συμβούλιο Μεταμόρφωσης
αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, να προχωρήσει στην μίσθωση κτιρίου για την στέγαση του 2ου Λυκείου Μεταμόρφωσης.

>>ΣΕΛ. 7

«εΦΥΓε» ΞΑΦΝΙΚΑ Η ΒΑΣΩ
ΠΑΠΑΘεΟΔΩΡΟΥ - ΜΠεΛΙΤΣΗ

Ο πολιτισμός θρηνεί
στο Ηράκλειο Αττικής

>>ΣΕΛ. 3



Τελευταία νέα από την εφημερίδα