Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26965 ΕΤΟΣ 89ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Την αντοχη της οικονομιας σε
κ ισει με νέους
0ημοσιονομικους κανονες
ζητουν 1 anno! και ι ερμανοι
οικονομ°noyol
0ημοσιας και
10ιωτικης ερευνας
ανακοινωσε το υΠ
Στην 13η και σε εξαιρετικά
ηλη θέση παραμένει η
Ελλάδα στο ερευνητικό έργο
ισιόδοξα είναι τα μηνύματα για το
ελληνικό ερευνητικό έργο, καθώς η Ελλά
δα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ, παQά
τα 0ΙΧονομικά προβλήματα που αντιμε
τωπίζει, εξακολουθεί να παραμένει σε
ις γέρμανικες απαιτησεις για περισ
σότερη δημοσιονομική πειθα!χία και
η γαλλικ
κά υψη
καταμε!ισμό κινδύνων, καθώς το 11αρίσι και το Βερολίνο επιχειρούν να εμ
ανάμεσα στις άλλες ευ!ωπαϊκές ανταγωΑυτό επισήμανε η γεν- 22NA
κή γραμματεας Ερευνας χαι- ουν νεα δυναμικη στις ανακοπείσες προσπάθειές τους για μετα
ρύθμιση της ΕΕ
Ανοίγει η συζήτηση
Το ερώτημα σχετικά με τη βελτίωση
της διαχυβέρνησης της Ευρωζώνης συ
ζητήθηκε, επίσης, στη συνάντηση που
νια αντικατασταση
οικονομιας της
ω λήξης τη
θητείας τους
από τους στενότερους
Μέρχελ, θα επισκεφθεί στη συνέχεια
τον Γάλλο ομόλογό του Μπρούνο Λε
Στο 33σέλιδο έγγραφό τους για τις με
αϊκή Κεντρί
κή TQάπεζα, θα διαρέσουν σχεδόν δύο
χρόνια πQ1v από την πλή!ωση της κάθε
θέσης στα τέλη του 2019 . συμπεριλαμ
βανομένης της προεδρίας της ΕΚΤ, γρά
ντικές χρίσεις, ζητώντας νέους δημοσιο00υφαίοι Γάλλοι και Γερμανοί οικονομολόγοι έκαναν παρέμβαση στην πολιτικά καυτή συζήτηση για το πώς θα γί
ει η Ευρωζώνη πιο ανθεκτική σε μελλοεσε
ομικους κανονες και τη δημιου!για ε
νος πQαγματικα «ασφαλους στοιχειου ε
νεργητιχού» της Ευρωζώνης. Οι προτά
εις τους αποσκοπουν να γεφυρωσο
ταρρυθμίσεις, οι 14 Γάλλοι χαι Γερμανοί
αυτ ώτοανάντιπροτικατάστασης Τ
Ευελιξία στο ύψος του ΦΠΑ νια τα κράτη-μέλη
προτεινει η Κομισιον
ναι αυτή του αντιπροέδρου της ΕΚΤ
Vitor Constancio, ο οποίος αποχωρεί με τη
καύσιμα πετρελαίου και αερίου έως τα ό
επιλέγουν μεταξύ δύο συντελεστών ΦΠΑ:
ι χώ!ες της Ευρωπαϊκής Ενωσης
θα έχουν μεγαλύτερο πεουθώ!ιο να καθορίζουν χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ
ή ακόμη και να καταργούν τον ΦΠΑ για
ορισμένα προϊόντα με βάση σχέδιο νόμου που θα μετα00ύθμιζε τον κεντρικό
μηχανισμό της ΕΕ για τον καθορισμό
11αρα την ανςηση
πλα και από τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
χώρες τηςΕΕ (στόσο θα πρέπει να δια
τηρούν έναν «σταθμισμένο μέσο συντελε
στή ΦΠΑ» που θα είναι τουλάχιστον 12%
και να εφαρμόζουν μόνο έναν «περιοριτουλάχιστον 5% ή 15% για τις πωλήσεις
ως το αλκοόλ χαι τον χαπνό Οι
προϊόντων Στις χώρες που ειχαν χαμηλό
κατανα ωτικης
τερους συντελεστές, πριν την υιοθέτηση
των κανονων αυτων στη όεκαετια του
εμπιστοσυνης το
Ψαηιοισμα στα
έξοδα από τους
Ελληνες
συνεχιζεται
1990, επετράπη να τους διατηρήσουν. Στο
πλαίσιο μιας ευρύτερης αλλαγής των χα
αισιοοοςια να την οικονομια μειωσε
όρευση για νέες εξαιρέσεις προϊόντων τις αποδοσεις των εΜηνικών ομοονων
αριθμό» μειωμένων συντελεστών
Οι 28 χώρες της
ΕΕ πρέπει σημερα να
των πωλήσεων, η Κομισιόν mm
θα επιτρέπει στις χώρες της ΕΕ να μην
πιβάλλουν ΦΠΑ σε μια μεγάλη γκάμα ει
ων, καταργωντας την υφισταμενη απα
μονάδε
από τον ΦΠΑ, στην οποία είναι από καιρό
Σε χαμηλό 3,5 μηνών υποχώρησε το πενταετές
τρίμηνο 2017 στην Ελλάδα, σύμφωνα με
αντίθετα αρκετά κράτη. Μειωμένοι ή μη
δενιχοί συντελεστές θα μ
απόδοση των πενταετών ομολόγων του ελληνικού δημοσίου υποχώρησε σήμερα
(σ.σ. Τετάρτη) στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη Σεπτεμβρίου, συνεχίζοντας την
πτωτική πορεία της, εν μέσω αισιοδοξίας ότι η Ελλάδα κινείται προς την έ
5000 από το π Q0γQαμμά της φέτος
Confidence της Nielsen, παρουσιάζοντας
να που αποχλείοντα
εξαιρούνται περιλαμβάνονται από τα
Σύμφωνα με την έρευνα,

Τελευταία νέα από την εφημερίδα