Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Κινητικότητα στον κλάδο οικοδομής
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ neumm 180120
Email:[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -T.Φ.: 1.00 E- Ετος: 260-Αρ Φύλλου:
Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος:
χρονια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Χάος και ταλαιπωρία με το νέο ωράριο λειτουργίας
Βορείου Ελλάδος
Η απάντηση του Α. Ξανθού
Ελλ άδα
παραμείνει σε ένα πλαίσιο επιτήρησης
«Επιτήρηση» και μετά το
Emprandolog'ση Πρόγραμμα θέλουν οι Ελληνες CEOs
του Προγράμματος
Έξι στους δέκα CEOs, αξιολογώντας την εφαρμογή των
μεταρρυθμίσεων, πιστεύουν ότι η Ελλάδα δεν είναι και
τόσο ελκυστική σης ξένες επενδύσεις ενώ παράλληλα
το 65% ζητά η Ελλάδα να παραμείνει σε ένα Πλαίσιο επιτήρησης μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος.
θανατο»
Στις 153 μονάδες διαμορφώθηκε ο
γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος
EA E/ICA E, one a Index) 40
σεό ηνγμα. 3.02 υνα ουδυ ονεων
Exin: Καταθέσαμε στην ΤΤΕ Τον
φακελο για Εθνικη Ασφαλιστικη
τρίμηνο του 2017, όπως καταγράφηκε
Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των
μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων
από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών
Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με
την ICAP Group. Η έρευνα ΠραγμαΤΟΠΟΙ.
ήθηκε την περίοδο 15/12/2017 έως
5/01/2018.
Με δήλωσή του ο όμιλος Exin δηλώνει Τη
δέσμευσή του να ολοκληρώσει την εξαγορά
της Εθνικής Ασφαλιστικής, ενώ Παράλληλα
αρνείται να προχωρήσει σε οποιοδήποτε σχολιο αναφορικά με τις Πληροφορίες για διευρυνση του σχήματος που θα κάνει την εξαγορά,
«Η Exin είναι σε διαρκή επικοινωνία με την
Τράπεζα της Ελλάδος για την ολοκλήρωση
της συναλλαγής (σ.σ. Εθνική Ασφαλιστική).
Εντός αυτού του πλαισίου, ένας επικαιροποι
ημένος φάκελος υποβλήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα».«Σε συνέχεια της υποβολής, αναδύθηκαν άρθρα με εικασίες και
φήμες για Τη συμμετοχή στην εξαγορά διαφορων οντοτήτών. Σης φήμες και Τις εικασίες
δεν θα γίνει σχολιασμός. Η Exin και οι κεφαλαιακοί εταίροι παραμένουν δεσμευμένοι να
εκτελέσουν τη συναλλαγή».
Νέα διόδια
στοΤμήμα Ευνιάδας
Au ησειςμισθών
στο εκτακτο
προσωπικο
Διοικητικό σε Την αναπροσαρ- μισθό (μικτά) 700 ευρώ
1.050 ευρώ αντί
ογή των μηνιαίων ευρώ, αντί 644,69
Τεχνολογικής
Επιχειρησης, στο αποοοχων τους, ευρω
μετρο Των υφιστα- συμφωνα με ανα
μενων δυνατοτή- κοίνωση της ΔΕΗ 3 Δευτεροβάθμιας ευρώ, αντί 791,21 εργαζόμενων Προτών, ως έμπρακτη ΔΕΗ 0,00%
αναγνωριση Του
έργου που Προσφ. Ειδικότερα:
έρουνοι εργαζόμε- 01 Προσλαμβανόμε. ευρώ
νοι με συμβάσεις νο, από 1.1.2018,
Εκπαίδευσης 85
Οσοι εκ των ως άνω
Εκπαιδευσης (εκτος
τεχνιτών)
ευρώ, avri 685,71
σλήφθηκαν ano
01.05.2017
εντεύθεν θα λάβουν
5η χρονιά
Εκο με Την Πίτα του
Το ΕΒΕΠ
3 Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης 900 αναδρομικά για έκαευρώ αντί 826,37 στο
ευρω και
ασχολησής Του
θέσεις:
3 Δευτεροβάθμι
εργασίας ιδιωτικ
οκτάμηνης Εκπαίδευσης θα (Τεχνιτών)
Διπλωματούχων Τριάντα
διάρκειας, αποφασι- λαμβάνουν μηνιαίο ευρώ, avri 750,18 Μηχανικών
ΠΕ μεικτά