Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
τής ά@νήσεως
| Ape υ φολ 40953, Εος 14 to Tun 150
38-aio ς S32
Πέμπτη 18 Ιανουαριου 2018
Σελήνη 2 ήμεραν : Ανατολή ήλίου 7.38. Δύος 532
ατολή ηλίου
barov P
τικες ac τεμ για το μα μα της Μ
οκτησια
Ποιός «έντιμος» |
νοοτε Τον
υο τους τόν
Διονύση Κ. Καραχάλιου
ZYNH0ΗΣ értuδός όλων όσοι πέζουν γιά την
για λύση με σύνθετη ονομασία, όταν όλα τά avn.
κειμενικά οδομένα είναι υπέρ ημίν asitepov,
Η άγνα)στη άποχάλυΨις τού Γιάννη Λάτση
μέρους της Ελλάδας άποδοκή μίας σύνθετης
Αναρωτιέμαι wari αυτή ή λύση cival-tvn
in και αυτο utiouv
ρο «Μακεδονία»:
, μήπως
,-Μακεδονικό" enpent νά έχει ήδη
να λ6νε μοιρολατρικά 671-ti vQ κάνουμε) apo0
δα; Nai. τούς έχουν, άλλά répov τών μελών του
Ο Τοάμπ υνηγα
ΠΕΝΝΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑsee ρισκάρει rintot8 av δέν βρεθεί κοι.
νός ton ος. Ο βΡεγμένος τήν βροχή δεν τήν
Συνδέει ανοιχτά προσ4υγικό μέ άσράλεια
στηρίου.inzoon'σε νά tpogiys!
31 έτών τόν'Iovv10 tou 2012, ένί,
νκ Τήν spétI6ση to4) νύ άσχ ns
Anoo hon εκκρεμότητα δεν μπόδισε Την
νουν δέν Είναι πλέον ίδιες μέ το 1989-m περί
Σήμερα
Εις ύγείαν τών (αενάως) xo0010ων
Διαβάστε το άρθρο