Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26964 ΕΤΟΣ 89ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
«Σκιες» στην εποπτεία της ΕΚΤ
Σύνοδος Κορυφής
Ελλάδας
ας-Κύπρου
Ιορδανίας: Πυλώνα
ασφάλειας
σταθερότητας και
ειρηνης στην Περιοχη
διαπιστωσαν «εΜ.e
κασίες που χρησιμοποιεί η ΕΚΤ για να
βλήματα σε πρώιμο στάδιο και για να
ανταποχριθεί σε μία χρίση. Η ΕΚΤ δή
ελέγχου τον Ιούνιο. Ο SSM ασχολείται
χρόχρονα προβλήματα των τραπεζών
από τα χαμηλά κέρδη του κλάδου, τον
δανε ίον
σημαντικες ευκαιριες αναδεικνυονται
ου, ανέφερε ο Ελληνας πρωθυπουργός, Α
τα οποία επιβαρύνουν χυρίως τις τρ
ΚυπQ1ακής Δημοκ!ατίας, Νίκο Αναστα
σιάδη χαι τον βασιλιά της 1OQδανίας, A
Οι ελεγκτές σημείωσαν ότι η ΕΚΤ
πρέπει να συγκεντρώνει γρήγορα πλη
ροφορίες όταν μία τράπεζα παρουσιά
στο προσφυγικό,την κατάστα-ΣΕΝΑ 3
Μνημονιο
συνερΥασιας
κατέχουν πάνω από το 80% του συνολικού
πραγματ
ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM)
(ΕΚΤ) έχει «αδυναμίες» στις διαδιχασί
ες της για τον εντοπισμο και αντιμετω
πιση των τ!απεζών που είναι σε κρίση,
που είναι σε κρίση». Ανέφερε, επίσης, ότι
υπό τη Γαλλίδα Ντανιέλ Νουί -έχει σαρωτικές αρμοδιότητες για τον εντοπισμό
και αντιμετωπιση προβλημάτων που έ
και της General
ράπεζα δεν έχει αναπτύξ
Electric-Ευρωπη
Κοινές επιχειρηματικές
Προσπάθειες σε Ευρώπη
Ελλάδα και Βόρεια Αφρική
σύμφωνα με κθεση του ΕυρωπαϊκούΕλε
κτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) που ρίχνε
χουν μεμονωμένες τράπεζες, αλλά δεν έ
των μεγάλων τ
ομη αναπτυ
Μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική χρίση του 2007-2008, η ΕΚΤ ανέλαβε.
εκτός από την αρμοδιότητα καθορισμού
της νομισματικης πολιτικης-χαι το έργο
της εποπτειας των μεγα/υ,τερων τραπ
ζών των 19 χωρών της Ευρωζώνης. Σήμερα, επιβλέπει περίπου 120 τράπεζες που
ντήριες γραμμές για την άσκηση των αρ
μοδιοτήτων αυτών, αναφέρει η ένθεση του
ΕΕΣ που δόθηκε στη δημοσιότητα. «Το
πλαίσιο λειτουργίας της ΕΚΤ για τη δια
χειριση χρίσεων έχει κάποιες αδυναμιες
μεγάλη διαχυτικότητα στη λήψη βασικών
ΔΕΗ και της General Electric-Ευρωπη νπεγ!άφη στη Ζυρίχη, με το οποίο οι ηγ
σίες των δύο πλευρών φιλοδοξούν την έναρξη μιας μακρόπνοης συνεQγασίας και
νημόνιο συνε!γασίας μεταξύ της
καθοδήγηση, που δόθηκε τον Σεπτέμβριο
του 2017 χαι που απαντά στις ανησυχίες
παντωντας στην εχθεση
ις αναποτελεσματικης εφαρμογής», αναφέρεται
ικη οικονομια, xuQ1ως με τη σημιου07ια
Κι όμως συμβαίνει: Οι Βρυξέλλες θα αποσύρουν
τον Παναμά και 7 άλλες χώρες από τη λίστα με
τους φοροηΟΥικους Παραοεισους
ωσε απ
τηλεοπτική συνεντευξη στο
1. Στουρναρας:
« εσμικη μου
υιοχρεωση να
Προε1001 01 ωΥια
τους κινουνους
Από τη μαύρη λίστα θα περάσουν στην γκρίζα!
υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ εσουν αυτή την απόφαση χωρίς να τη συζη
τήσουν» διευ χρίνισε ο αξιωματούχος, ση
μειώνοντας ότι οι οχτώ χώρες που αφορά
τοιμάζονται να αποσύ00υν από τη μυΟη
λίστα τους με τους φορολογικούς παQudλογο»,
ιολογ
βρίσκεται ο Παναμάς, δήλωσε μια ευ!ω
παϊκή πηγή στο AFP
σεις που την αιτ
11 ovar!ειηούν
ελληνική
Υποβάθμιση των ΗΠΑ σε BBB+ από
τον κινεζικο κοηοσσ0 Dagong
ομικών της ΕΕ θα αφαιρέσουν από την
μαύρη λίστα τον Παναμά, τη Νότια Κορέ
α, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Τυ
νησία, την Μογγολία, το Μαχάο, την Γρε
νάδα και τα Μπαρμπέιντος» χατά την σύ
νοδο κορυφής που προβλέπεται να πραγ
ματοποιησουν στις 23 Ιανουαριου στις
Βρυξέλλες, δήλωσε ευρωπαίος αξυομαοικονομια»
πάντηση στην XQ1τική που δέχεται
τον τελευταίο καιρό έδωσε ο διοικητής
της TQάπεζας της Ελλάδας, υπογράμμι
ζοντας ότι δεν πτοείται από τις επιθέ.
Η κινεζική εταιρεία πιστοληπτικής αξιολόγησης Dagong Global Credit Rating, μία
από τις εξέχουσες της χώρας, υποβάθμισε το αξιόχρεο των ΗΠΑ σε εγχώυο χαι ξένο νό
μισμα, επικαλούμενη την αυξανόμενη εξά!τηση της μεγαλύτερης οικονομιας του ΧΟ
σμου από το χρέος.
σεις που δέχεται
agong ανέφερε σε ανακο
ι απο
«Οι υπουργοί αναμένεται να υιοθετή

Τελευταία νέα από την εφημερίδα