Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
εταρτη
Ιανουαρίου
Αριθ. Φύλλου 5450 |
Τιμή φόλ: 0,15 €
Καθημερινή εφημερίδα Κοζανης
BOATAIPOr
Ιερά Σύνοδος:
Δεν δεχόμαστε
όρο «Μακεδονία»
στο νεο ονομα
Σελίδα 1
nooiadanovou ali pmb nk 0101 Εξωδικαστικός
για το θεσμικό Πλαίσιο
του «Καλλικράτη»
από τους Προέδρους
των Περιφερειακών Συμβουλίων
συμβιβασμός για ελευθερους επαγγελματίες
Σελίδα 17
Στο τελικό στάδιο έχει ερέλθει
ιων ελεύθερων εηαγγελμαυών με
opgrés écos 50.000 ευρώ στον
μηχανομό εξοδικασικού
συμβιβασμού-Από Ins
Φεβρουαρίου otoxos είναι
να μπορεί να ενταχθεί
στον μηχαν σμό και να ρυθμίσει
us operés ms npos to Δημόσιο
και τα ασφαλιστικά ταμεία και αυτή
Χρυσώνουν το xon1
στις ληνιτικές Περιοχές
με μειωμένα Τυολόγια ρεύματος
έναν χρόνο είχε εξαιρεθεί.
Σελίδα 21
Πανελλήνιες
Σελίδα 12
Ε.Π.Σ. Kozavns:
Σταθερά Πρώτη
2018:
οι πιθανές ημεροunvics έναρξης των
η Σιάτιστα
μηνίες έναρξης των
φετινών εξετάσεων
Σελίδα 24
Αλλαγές φαίνεται
θα υπάρξει φέτος στις
ημερομηνίες που οι
υποψήφιοι θα δώσουν
Πανελλήνιες, καθώς
ενώ τα τελευταία χρό.
νια οι εξετάσεις συνή
θως ξεκινούσαν στα
μέσα του Μαϊου. φέτος
θα ξεκινήσουν μέσα
στο πρώτο δεκαήμερο
του ουνίου με πιθανό.
τερη ημερομηνία έναρ.
ξης την δεύτερη
εβδομάδα του μήνα.
δηλαδή μεταξύ 4 και 8
Ηευθύνη της γενιάς
των ο
Κάποτε είχαν πολλοί κατηγορήσει πολιτικά το
Μιχάλη Χρυσοχοίδη για την φράση "δεν διά
βασα το Μνημόνιο". Αλήθεια σήμερα πόσοι
είναι οι κυβερνητικοί βουλευτές που υπερψή
φισαν το πολυνομοσχέδιο που πραγματικά το
διάβασαν;
Αμφιβάλλω αν υπάρχει ένας Κοπαδιαστά
είπαν ναι σε όλα χωρίς καλά καλά να γνωρίζουν
τι ψηφίζουν. Όχι δηλαδή ότι αν γνώριζαν θα
έπρατταν διαφορετικά.
του μηνα.
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 6