Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
Ιανουαρίου 1
Αριθ. ρύλλου 6944
Τμή Φύλλου 0.154
ΚΩΔΙΚΟΣ
Φωτίου:
θα αντιμετωπίσουμε
Τις μειωσεις
στα πολυτεκνικά
επιδόματα
μέσα στο 2018
-κυρίαρχες
οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης
Αυξήθηκε η μισθωτή απασχόληση
στον ιδιωτικό τομέα το 2017, καθώς
καταγράφηκαν 143.545
περισσότερες θέσεις εργασίας
σε σχέση με το 2016 σύμφωνα με
στοιχεία του συστήματος «Εργάνη»
Ωστόσο, είναι χαρακτηριστικό ότι
το 54,87% των προσλήψεων
αφορούσαν ευέλικτες μορφές
απασχόλησης, ενώ η δεινή αυτ
κατάσταση φαίνεται να
αποτυπώνεται και κατά
τον τελευταιο μήνα του έτους,
με το αντίστοιχο ποσοστό
να διαμορφώνεται στο 57,39%
Συνέχεια στην 17
Συνέχεια στην 11
TICEndpENK1RRE | Πανελλαδικές Roma
Βαρέα &
ανθυγιεινά:
Πότε αναστέλλεται
η καταβολή
μεταξύ 4 και 8 Ιουνίου
όβους για ορι
τική κατάργηση
των βαρέων και αν
θυγιεινών σε πολ
ές κατηγορίες
ργαζομένων τόσο
το Δημόσιο και
τους ΟΤΑ όσο κα
στον ιδιωτικό τομέα
εντός του 2018
Συνέχεια στην 4
υνέχεια στην 1
Η Εντυπη έκδοση της "Πρωινής"
αποστέλλεται καθημερινά σε
μορφή pdf σε συνδρομητές στην
Ελλάδα και το εξωτερικό
ΙΡΩΙΝΉ
μέρα κοντά lovarvav on