Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Γ. Τσακίρης: Ο τουρισμός θα κατακτήσει νέες ψηλότερες κορυφές
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος,ETANONIKH Tidpm 170112018
Email:[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -T.Φ.: 1.00 E- Ετος: 260-Αρ Φύλλου:
Σε Πολυετή υψηλά το «καθαρό» ισοζύγιο προσλήψεων
χρονια
Ρεκόρ 17 ετών με 143.515 νέες θέσεις εργασίας
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Μόλις Το 45% Των Προσλήψεων αφορά σε πλήρη απασχόληση
Πώς διαμορφώνονται τα δεδομένα στο ΠΔΕ
110ωτονενες Πλεονασμα
ΣΤο Διεθνές
Δικαστήριο
στα υ μη με απανες-Εσοδα εκτος στοχων
Σημαντική υστέρηση στα έσοδα έδειξε ο Δεκέμβριος
αλλά το πρωτογενές πλεόνασμα στο 12μηνο ήταν υπερδιπλάσιο του στόχου. Αιτία το αλίδι σης δαπάνες παρά
τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος. Πώς διαμορρώνονται τα δεδομένα στο ΠΔΕ.
FraportGreece
Με σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση
με τους αναθεωρημένους στόχους
de on our o μενος ΤΟ 201
μικών Το κάθαρη οδεουου κοο
Τσακαλώτος: Τι ισχυει νια τα Ποθεν
έσχες Των στελεχών Του ΤΧΣ
συμφωνα με τα προσωρινα στοιχεια
εκτέλεσης του υπουργείου
μικών.Τα καθαρά έσοδα του κρατκού ΠρούΠολογισμού κατέγραψαν
υστέρηση 868 εκατ. ευρώ στο
τέλος Δεκεμβρίου, τα έσοδα του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εμφανίζουν υστέρηση 978
εκατ. ευρω, οι δαπανες του Προγράμματος χαμήλωσαν κατά 800
εκατ. ευρω
Με ΤΟ Πολυνομοσχέδιο υπαρχει μεγάλη
αύξηση των ανθρώπων που πρέπει να υποβάλλουν πόθεν έσχες, υποστήριξε ο
Ευκλείδης Τσακαλώτος μιλώντας στη Βουλή,
Αναφορικά με το ΤΧΣ διευκρίνισε ότι η συμφωνία με τους δανειστές Προέβλεπε τη μεταφορά Του στο Υπερταμείο χωρίς αλλαγές στους
κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης. Οπως
προβλέπεται θα υπόκεινται στην υποβολή
δήλωσης Περιουσιακών στοιχείων τα στελέχη
του Εκτελεστικού Συμβουλίου, όχι όμως αυτά
του Γενικού Συμβουλίου
Ανοδος 116%
στο οργανωμενο
λιανεμπόριο
τηςΕλλάδα
Οπως είπε Τόσοτα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ, όσο
και αυτά της ΕΤΑΑ και Του Υπερταμείου υπάγονται στο «πόθεν έσχες», κάπ που δεν
ίσχυε στο παρελθόν
ΕΛΣΤΑΤ
εισπράξεων στους επισκέπτες
ελεύθερης εισόδου
ενω οι αντιστοιχες
του 2016, παρατ- αρχαιολογικούς Συνολικά στο εννε- εισπράξεις παρουηρήθηκε αύξηση χώρους τον ίδιο αμηνο Ιανουαρίου- σίασαν αύξηση κατά
τών επισκεπτών μήνα σε σύγκριση Σεπτεμβρίου 2017, 20,7%. Το ίδιο διάστημα στους αρχαι
κους χωρους
επισκεπτών ελεύθε. είται αύξηση των την αντίστοιχη n a ρ a T η ρ ε ί T a l
Κατά τον ΣεπτέμβρIO
Τον αντισΤΟιχο μηνα
κατά 9,5%
υΤΟΧρονα στους
ΣΤΑΤΙΣ
Σεπτέμβριο
ρατηρτων Μουσείων κατά
Κρέτοου
Λειτούργησε η αυξημένη
χρηματοδότηση
Προς Ελλάδα
αύξηση σε σχέση μ
στιςεπισκεμεις
ενω οι αντιστοιχες
ρης εισόδου κατά επισκεπτών κατά περίοδο του έτους αύξηση επισκεπτών εισπράξεις παρου2016 κατά 16,8%
στους επισκέπτες
12,1%, αύξηση των
επισκεπτών ελεύθεσίασαν αύξηση κατά
18,0%
εισπράξεων
αύξηση κατά 22,0%
κατά 15,8%, σύμφ- ρης εισόδου κατά των Μουσείων και των
ωνα με στοιχεια
ύξηση
αύξηση κατά 18,2%
ελεύθερης εισόδου,