Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Σε διαιτησία παραπέμπει το Δημόσιο τη Fraport
S>> T
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τ.Φ.:1.00E A.Φ. 5144 Τετάρτη 17.01.2018
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
UBS: O
τεχνικος
αρτης» των
μετοχικων
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Δεν πετύχαμε αυτό που θέλαμε με το ωράρ
ιο των φαρμακειων
Δεν ευθύνεται το Δημόσιο για τροχαία
οοηγαν «εκτος υπηρεσιας»
φετος
την επιλεχ
με φαινομενα φουσκας σε
κάποιες αγορές όπως αυτές
των χρυπτονομισματων χαι
τους τεχνικους οειχτες σε
αναλυτές της UBS EXTI μούν
ότι το bull market κύματος 5
ειναι στα τεΝχα του επιπεοα.
Οι παγκόσμιες μετοχές είναι.
ευ( Αυτες για ενα sell-off
10% έως 20% προτού ξεκινήσει ενα σημαντικο ανοοιχο
ούτσης.
2019, όπου
Τρία χρόνια επιδείνωσης
Το 2018 θα είναι ένα εξευρε
τικά ασταθές (volatile) έτος,
αποτομες κινησεις και
λικά το 2018 δεν θα είναι
έτος πτώσης (bearish year). |
Σε όρους ταχτικής, οι τεχνι.
μτιά απομένο νον σε το
της αγοράς εργασίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ
() Τομεάρχης Εργασίας, Κοινο)-νώνεται στο 42,61%, επιβενικής Ασάλισης και Κουνονι- βαιά νοντας τη δραματική χατά
κής Αλληλεγγύης της Νέας σταση που επικρατεί στην
κοί αναλυτές της UBS αναΔημοκρατίας,
βουλευτής
Γιάννης
ένουν ευμετάβλητη αρχη | Κυκλάδων,
αγορά εργασίες!
αρουσιαστηκε ο σχεουασμος για ρευστοτητα και κοκκινα
δάνεια. Τι συζητήθηκε στο γεύμα που παρέθεσε ο Jens
Weidmann σε ΤΟαπεζίτες, Γ. Στουρνάρα, Θ. Φάσσα, Ευ
Επίσης, τα
της "ΕΡΓΑΝΗ" αποτυπώνουν
το ρυθμό της διαχρονικής επδείνωσης στην αγο
τα 3 χρόνια διακυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Πιο συγκεκρμένα, η μερική απασχόληση
στις νέες προσληυεις τα 3 τελευταία χρόνια παρουσιάξει σταθερά υξητικη τάση. Έτσι από το
53,05% που ήταν το 2015, ανλθε στο 54,74% το 2016 και
έκλεισε στο 55,07% το 2017
Αντίστοιχα, για το ίδιο διάστημα, η πλήρης απασχόληση
ινουνο συντομης, αΜα
σημαντικής πτώσης αργότε
| δήλωση
Μυτιληναιο, Μ. Στασινόπουλο, Γ. Ρετο) και Ευ. Βασιλακη
τον Ιανουάριο πουν την «Τα στοιχεία της
έναρξη της τελική ανόδου
στο τέλος του προτου τοιμήνου ή αρχές του δεύτερους
ΤΟιμήνον, όπου τοποθετούν
χρονικά
nogu,φωσης των παγκοσμιων
"ΕΡΓΑΝΗ"
για τον Δεκέμβριο, αναδειχνύουν την επιδείνωση της αγοράς εργασίας, τα 3 χρόνια διαχυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Για ουσιαστική βελτίωση να παρουσιάσουν και τον
εραιτέρω σχεδιασμό τον
τραπεζικού τραπεζών, ως προς τη ρευστοτητα, την αποτελεσματι
διοίκηση της ΕΕΤ στοράν- κή διαχείριση των μη
τε Ου με την Ντανιελ Νουι εξυπηρετούμενων δανείων,
και το μέλος της Εκτελεστ- τη συμμορα ωση στις εποπτι
κές και ρυθμιστικές απαιτή
σεις, την πλήρη υιοθέτηση
)γιστικού
ελληνικου
συστηματος
μίλησε
Τα αρνητικά ρεκόρ συνεχίζοντα, με τη μερική απασχόληση
να εξακολουθεί ναδιευρύναται
ανεξέλεγκτα, κυριαρχώντας
απόλυτα της πλήρους απασχόλησης που συρρικνάνεται
Αχολουρώντας |
μετοχες στο προτο τρίμηνο
θα είναι μέρος της διαδι
%ασίας
κής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Beno!
ιανομης
ποοτύπου IFRS 9 και
συ οίκνωσης, ξεκινώντας από
46,95% το 2015, 45,26% το 2016
και φτάνοντας το 44,93% το
φτιάξει το χλίμα για αρνητι|
διακη επιστροφη του χ α ου
Συγκεκριμένα, οι ευελιχτες μορ
φές απασχόλησης στις νέες ποοσλήψεις , τον Δεκέμβριο του
Όπως επισημαινει η Ελληνι
χη Ενωση Τράπεζαν, οι τραχές εκπλήξεις από το καλοχαιρι ως τις αρχές του τετάρτου τουίηνου, οπου α
νουν μια μεγα/ η τακτιχη
ευκαιρία.
στην κανονικοτητα
την ευκαιρια
οαιρια
πλήρης απασχο/ηση συρριχ-