Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αριθμ. φύλλου 35.528 . Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 www.hamosnewsgr
Έτος 1190
ΚΑ Θ Η Μ ΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Τιμή 1 ευρώ
ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ
Θύματα
και ΠαραΥωγοί
της Μεσσηνίας
ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
SWISS ΑΠΟ ΓΕΝΕΥΗ
lpepleféqui Καλαμάτα το καλοκαίρι
σελ. 11
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ & ΤΙΜΕΣ
Η εικονική
και η αληθνή
πραγματικοτητα
σελ. 11
ΠΡΩΗΝ ΤΑΜΙΑΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
12 χρόνια για
«Τρύπα» 462.000 €
ΑΣΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Χώρος
Πολιτισμού οι
αποθήκες του
σελ.9
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Στην Καλαμάτα
για τα χρεη των
εΠιχειρήσεων
σελ.5
ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Σε Καλαμάτα
και Φιλιατρά
Σάββατο
και Κυριακή
Οποννήσου αναμένεται να ποοσελκύσει axoua περισσοτΕ0ους Ελ ετούς τα ιδιο τες από το 2018 H 1 τα επομενα χρόνια μετά την πο οφατη αvce covo)ση της SWISS για ένα ξη απευθείας πτήσεο ν από το δ1eeves ce00δΟ μιο της Γε.
νεύης προς την Καλαμάτα, από τις 24 Ιουνίου έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2018
σελ.4
σελίδα 5
ΤΑΥΓΕΤΟΣ
20 ΤΟΝΟΥΣ Ο ΟΓΚΟΛΙΘΟΣ
ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΊΣΘΗΣΗΣ
Στάθμού 7
T. 2721088075
σελ.13
Περνάς ΚΤΕΟ;
. Αυτοκίν το
Κερδίζεις |
EXPRESS
CIOcCoLATTO TOMENOYZ 9
τηλ.272 10 6
Τηλ. 27210 23487
001 OTEOTEO EXPRESS
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
IOR/2017 έως 1022018,
Mitsubis Space Star
pAurno n www.expressklen gr
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αμερική-Καναδά-Αυστραλία
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
SNACK CAFE
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
Μαρκόνι 20
Τηλ. 210 3477784
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Ωραριο
DELIVERY: 27220.22522 ΜΕΣΣΗΝΗ
xelou)
.27210-69130-69623- Kw 6944550075
(έναντι Δημαρχεί