Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΤΡΙΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26963 ΕΤΟΣ 89ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
Σαν να πέρασε από Πόλεμο
νομος προστατευει την
πρωτη κατοικια και
εναυτι των τραπεζων
και εναντι του
Δημοσίου και έναντι
των ασφαηιστικων
ταμειων»
την Ντ. ΜΠακογιάννη
Αναφέρει η εφημερίδα Der Freitag, εξηνώντας ότι καμιά άλλη χώρα της ΕΕ δεν
έχασε με την ευρωκρίση το 1/4 της οικονομικης της δραστηριότητας
ε!μανική εβδομαδιαία εφημερί
πό εξαθλίωση χαι παραχμή
δας Der Freitag κάνει μια αναλυτική ατην κατάσταση στην Ελλάδα,
επικρινοντας την πολιτικη σημοσιονομι
κής λιτότητας του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.
βοήθεια προς την Ελλάδα είχε ως
γκ Σόιμπλε, αναγκάστηκαν να υποχωρη
μιά άλλη χώρα της
σουν και να αποδεχθούν ελάφρυνσ
χρέους»-10άφει η εφημερίδα και αναδη.
Σκληρή αντιπαράθεση με
ναφορά σ
την ευρωχρίση το 1/4 της οικονομικής της
αστηριότητας, όπως συμβαίνει συνήθω
σε έναν πόλεμο, σε καμιά άλλη η ανεργία
και η φτώχεια δεν έφτασαν σε τόσο υψηλό
σημείο, δεν χαταστράφηχε σε τέτοιο βαθμο το χοινωνικό σύστημα. Καμιά άλλη χώμοσιεύει η Deutsche Welle.
Η εφημερίδα χαρακτηρίζει την πολιτιπQωτοχικο στοχο τη σωτηρία των γε
όμος Κατσέλη όπως τροποποιή
μανικών, γαλλικών και άλλων ευρωπαϊκών τ!απεζων που τα θαλάσσωσαν με τα
Τελληνικά xQατικά ομόλογα» γQape, «χι
αφού το κατάφεραν, συνέχισαν επιβάλ
πρόγραμμα λιτότητας ολοκληρωθεί, τότε
οι δανειστές θα το χαιρετίσουν ως επιτυ
ώνει. «Αλλά τόσο στην Πορτο
τενει μονο σε σχεση με τις τ!απεζες-για
τα στεγαστικά δάνεια. αλλά προστατευε
την πρώτη κατοικια και σε σχεση με χρε
η στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά τα
μεια, υπογ!αμμισε μιλωντας νωριτεQα
σήμε!α στη Βουλή ο υπουργός Περιβάλ
λοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης,
χια», σημει
γαλία, όσο και στην Ελλάδα η εξοντωτική
ψηλή μόρφωση, όσους η Ελλάδα», γράφει
σκληρ
οι σκληροπυρ
τιποτα περισσοτερο α
UNICEF: Πάνω από 30 παιδιά σκοτώθηκαν τις δύο
πρώτες εβδομάδες του 2018
Κατέρρευσε η
ρετανικη Carillion
καθώς οι τράπεζες
αρνη ηκαν να της
χορηΥησουν νεα
οικονομικη on εια
Μόνο στη Βρετανία αΠασχο
λεί 20.000 εργαζόμενους
σμος παρακολουθεί. Εκατομμύρια παι
δια στη Συρία χαι στις γειτονικές χώρες υ
πέστησαν τις καταστροφικές συνέπειες
Η UNICEF έλαβε πληροφορίες από το
άνθρωποι καταφεύγουν σε υπόγεια, φοεση σε χατ
ται να τραυμάτισε 80 πολίτες, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και
γυναικών. Το ιατρικό προσωπικό αγωνι
β!ετανική εταιρία κατασκευών
καν να της χορηγησουν πε!αιτερά) 0120
νομική στήQ1ξη, οδηγώντας την σε υπο
χή ΓΧούτα
σχολεί 43.000 άτομα σε όλο >HNNA 2
ας. Σε ορισμένες περιοχε
κτοπισμό περίπου 100.000 πολιτών τις
ε μια εποχη που οι πε!ισσοτερο
ίθαλψη
«Κουράγιο σε
συμΠΟΛΙτες Οινει η νεα
Περίοδος, αλλά και
εκνευρισμο στο ΠαΛΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ συστημα»
γονείς ειναι γεμάτοι από την ελπίδα του
χρόνια στη σύγχυσηστα, συνεχινεται
ΝΑ 12
νέου έτους για το μέλλον των παιδιών
τους, οι μητέρες και οι πατέQες στη Συ
ρίαθ!ηνούν για τα παιδιά που έχουν χά
ένας πόλεμος ενάντια στα παιδιά ενώ ο
μητέρες και τα παιδιά στο
μητέρες και τα παιδιά στο
Ευρώ: Σε νέο υψηλό τριετίας
ρισσότερα από 30 παιδιά σκοτώθηκαν α
0 ευρώ ανα00ιχήθηκε σε νέο υψηλό επίπεδο τQ1ετίας σήμε!α (σ.σ. Δευτέρα), κα
θώς η αισιοδοξία για την ανάπτυξη ενισχύει τις προσδοκίες για μια αυστηρότε!η νομι
σματική πολιτική των κεντQ1κών τ!απεζών, ενώ η πιθανότητα ενός φιλοευρωπαϊκού κυβεονητικού συνασπισμού στη Γε!μανία έδωσε επίσης ώθηση στην εμπιστοσύνη στην
τη σημε!ινή συζήτηση και ψηκή Γχούτα, όπου περίπου 200.000 παιδιά
νισε εισαγωγικα στην
ομιλία του στη Βουλή ο πρωθυποιογός,
χώρας, η άκρατη βία αναφέρεται ότι στο
Αλέξης
Το ενιαίο νόμισμα αυξήθηκε στα 1,2227 δολάρια, που είναι η uum λότερη ισοτιμία από
τον Δεκέμβριο του 2014, λίγο πριν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοι
νώσει το μεγάλο πρόγραμμα αγορών ομολόγων. Στη συνέχεια, το ευρώ αν ατι
η χαι τι αυμα τισ παι απ
οδήγη
ιγησε στον

Τελευταία νέα από την εφημερίδα