Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Ιανουαρίου
Αριθ. Φύλλου 5449
Τιμή φόλ: 0,15 €
Καθημερινή εφημερίδα Κοζανης
BOATAIPOr
Με χοινήτουςΕρώτηση, οιΒουλευτέςΝ.Δ.
της Δυτ. Μακεδονίας:
Ζητούν αποκατάσταση της αδικίας
αποκλεισμού των κτηνοτρόφων
της Δυτ. Μακεδονίας
από κρατικές ενισχύσεις
Σελίδα 13
«Τεννήθηκε» ο δεύτερος Φορέας
Διαχειρισης Αιμνών
με έδρα την Καστοριά
διαψεύδοντας Κασσάνδρες και κινδυνολόγους
Επέκταση
Σελίδα 17)|
| ωρών ΑΗΣ Αμυνταίου και Καρδιάς
Η εηέκταοη των ωρών
λειτουργίαs δίνει την ευκα.pa
στη ΔΕΗ να Προχωρήσει
στην εηενδυυκή και
Περιβαλλοντολογική αναβάθμοη
των δύο εργοστασίων
Στην τελική ευθεία βρίσκεται
n anopaon tns Euponaikns
EntpontiS για tiS dopes λειτουργία
Ito ντεσοαρων ο αικών μονάδων
AMMTALA
Μόνο ηλεκτρονικά
Οι πλειστηριασμοί για χρέη
προς το Δημόσιο από τον Μάιο
στο Αμύνταιο και την Καρδιά.
Σελίδα 11
Γ' Εθνική:
Σταθερά στη 2η θέση
Αμύνταιο και ούφas
Δυσκολεύουν
Εισφορ6s
με«Kaneno"
Σελίδα 18
για χιλιάδες
ελεύθερ°us
enarrenuores,
και αγρότεs
επαγγελματί
επιστήμονεs
ταπράγματαγια ΑΕΠ
Σελίδα 24
Τα "καλύτερα! ) |
έπονται".
Εισφορές με καπέλο Υ
εισοδήματα που δεν αν
ταποκρινονται στην
rpaY,ματικότητα εξακο.
Οι εξελίξεις έφεραν ράλι και υπάρχει συνέχεια.
Η φράση του κ. Νταξελμπλουμ την περασμένη εβδομάδα Πως με Τσακαλώτο και Τσίπρα όλα έγιναν ruo ευκολα υπό άλλες προυποθέσεις θα an τελούσε βόμβα
υθούν να πληρώνουν
δεκάδες χιλιάδες ελεύ.
θεροι επαγγελματίες,
εηστήμονες και αγρότες
ενώ από φέτος επβαρύ.
νονται ήδη τον υπολογι
σμό των εισφορών επί
των ακαθάριστων εισοστα θεμέλια του Πολιτικού συστήματος
Η κοινωνία όμως συνεχίζει να είναι amuδησμένη με
τις πολιτικές εξελίξεις και την αβεβαιότητα για το
αύριο και για ψυχοπροφυλακτικούς λόγουςαη°φεύγει
να τορακολουθεί τις εξελίξεις. Η κοινωνία θα αναγκα
στεί να βγει από το λήθαργο της αποστασιοηοίησης
δομάτων τους.
συνέχεια αστη σελίδα 4/
Σελίδα 6