Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Τρίτη
l'il,111
ΑΊΡΩΊΝΗ
Ιανουαριου :
Αριθ.φύλλου 6943
\ Τιμή Φύλλου 0.15€)
ΚΩΔΙΚΟΣ
Τα προγράμματα -Πλειστηριασμοί
ΕΣΠΑ που
θα"τρέξουν"
TO 2018
για όλα τα χρέη
Από τις 21 Φεβρουαρίου 2018
οι πλειστηριασμοί διεξάγονται
αποκλειστικά και μόνο με
ηλεκτρονικά μέσα,
ανεξ ρτητα από τον χρόνο
επίδοσης της επταγής και
επιβολής της κατάσχεσης.
Αυτό προβλέπεται
στο πολυνομοσχέδιο
που κατατέθηκε στη Βουλή
και αναμενόταν η ψήφισή του
μέχρι το βράδυ της Δευτέρας
2014 2020
προγραμμα για την ονοητυζη
Συνέχεια στην 11
Συνέχεια στην 10
Συνάντηση
του Αντιπεριρερειάρχη
Αντώνη Δασκαλόπουλου
με την κα Δρούγκου Στέλλα
για την Πορεία και τα Προβλήματα
των ανασκαφών στο Καστρί Γρεβενών
Κοινωνικός
Τουρισμός ΟΑΕΔ
ΣτΠ: Αναδρομική
απαλλαγή
δημοτικών τελών |
ακινήτων
TiviveT0"με
|Το πρόγραμμα
& τους
δικαιούχους
Πολλά ερωτήματα διατυ
ι τελευταια
με «καθυστερήσεις
υ παρατηρούνται
κού Τουρισμού»
Ο γενικός "κανόνας
ότι οι δημόσιες
μβρίου-Δεκεμβρ
Προηγούμενων ετών
ις έβγαιναν μεταξύ
ι τα οριστικά αποτε
ανακοινώνονταν
έσα στον Μάρτιο
Συνέχεια στην 17
υνέχεια στην 14
υνεχεια
Η Εντυπη έκδοση της "Πρωινής"
αποστέλλεται καθημερινά σε
μορφή pdf σε συνδρομητές στην
Ελλάδα και το εξωτερικό
ΙΡΩΙΝΉ
μέρα κοντά lovarvav on