Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 16.01.2018
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 5953
Η άQση των αμοιβαιοτήτων βοήθησε την άνοδο του δείκτη στη χώρα μας
Απόκλιση στον δει τη 01 ονομι ού κλίματος Ελλάδας-Ενοωζώνη
Με πQωτοβουλία του Αν. ΥΠΕΝ, Σω Qάτη Φάμελλου
Στρατηγικές ανάπτυξης για να αντιμετώπισ ει ηχλιματικηαλλαγη
Τόσο ο μετριασμός όσο και η προσαρμογή στην κλι- 1 Γιούνκερ: Καμία
ματική αλλαγή απαιτούν τη χάραξη στρατηγικών και
οικονομικών εργαλείων ανάπτυξης που θα συμπεριλαμβάνουν το αποτύπωμα άνθQακα, αλλά και τους κινδύνους από τις αλλαγές του κλίματος, δήλωσε ο Σ είναι δημοσιοπ0000ος με
Τουρκία όσο
φυλακη
Στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Οι σχέσεις με την Τουοία
ΥΠΕΝ, με πρωτο ουλία του Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελγείων, με θέμα την προσαρμογη της χωρας στην χλιματικη
της δημόσιας πολιτικης, ποοκειμένου να μειωθούν οι επιείναι εξαιρετικά σημαντικές
χωρα όμος απομαχου νεται
δοξίες που ειχε στο παρελίο
λου, Χαι τη συμμετοχή των Γενικών Γραμματέ(ον των ΥπουρK00%ίδης.
upγια την Ευρώπη ως σύνολο. Η
της δημόσιας ΥΠΕΝ τονισε την ανα ναιότητα αναβάθμισης
ατίες που ειχε στο παλαόν
ονικο
οίες είναι δεδομένες
χαι πρέπει να δούμε τώρα τι
πτώσεις της ΧΛιματι
χανει τους επομενους μηνες.
Το σχόλιο ανήχει στον Ζαν
Κλοντ Γιούνχερ καί έγινε
κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Βούλγαρο
πρόεδρο, στο πλαίσιο της
ανάληψης της προεδρίας της
ιτον, συμα,ωνα με σχετική αναχοινωση
Interamerican: Δω0εαν ασφαΛυση για τα οχήματα του
<<Χαυογελο του ιιαιοιον»
ΕΕ από τηγειτονική χώς α.
Ωστόσο ο ίδιος ξεκαθάρισε:
Δεν θα υπάρξει χαμία προο00ς, οσο υπαρχουν φι,N04| | σμένοι δημοσιογρ(aqo1 στη
Ο ποόεδρος της ΕΣΕΕ αναφέρεται στους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασμούς, στις απεργίες, στο επιχειρείν και στα
«λίγα θετικά σημεία», όπως η φοροαπαλλαγή τριετίας
για καινοτόμες επιχειρήσεις και η ίδρυση Χρηματι
στηρίου Ενέργειας.
Το ουσιαστικό Χου νωνικό
έργο του Οργανισμού «Το
Χαμόγελο του Παιδιού»
αναγνωρίζει έμπρακτα, με
την πολυετή και συνεχή υπολιση 103 οχημάτων ποικίλων
χρήσεων που κάλυψε για
αστική ευθύνη Χατά το 2017
συνολικής αξίας ασφαλίστο.
ου 37.400 ευρώ.
Σε ό,τι α4ορά τα διπιχά Βαλχανια, ο επικεφα/ης της
κουισιον σημει()σε
«Δυστυχώς, πρόκειται για ακόμη ένα βαρύ μνημονιακό
πολυνομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις από
το σύνολο σχεδόν των υπονογ
εκπληρώνονται τα προαπαιτούμενα για την εκταμίευση
της δόσης των 4,5 δισ. ευρώ και χλείνει η τρίτη αξιολογ
ηση, γεγονός που θα δρομολογήσει το n°τελευταίο
βήμα για την «επόμενη ημέρα», αναφερει σε δήλωση του
ο Βασίλης Κορκίδης
γίνει Σύνοδος στις 14 Μαϊου
είων. Με την ψήφιση του
Τέλος, ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ
Interamerican. Η χορηγική
σύνδεση της εταιρείας με τον
αφορά σε 10 ασθενοφόρα,
18 ΙΧ φορτηγά, 49 ΙΧ επιβα
χαρουμενος
για τα
01|N)σε
χαλύψεων για τις λειτουργικές ανάγκες και δραστηριότητες του. Συγκεκριμένα, η
Interamerican ανανεών
για φέτος τη δωρεάν ασφάοχήματα. Επισημαίνεται ότι
ο στόλος οχημάτων του
Οργανισμού έχει αυξηθεί,
που συ-πουν για τον !
συνασπισμό αναιρουχα με
την Ευροπαϊκή Ενοηση
κατά 72%!