Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Το Παρόν:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δίνουν 3 ευρώ νια κάθε 100 ευρώ!
Onolos έχει κάποια περιουσία
δεν μπαίνει στη ρύθμιση των δόσεων!
θα γίνει πόλεμ0s αν οι τράπεζε:6εν Προτείνουν, όπως υποχρεούνται
στον δανειολήπτη να αγοράσει το δάνειο του στην ίδια τιμή
Αν η αξία τns είναι 25 φορέs μεγαλύτερη από την οφειλή!
ΤΟ ΠΑΡΟΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Ανίκανοι και να αντιγράψουν οι Πολιτικοί μαs
Συνεχίζουμε στραβά να αρμενίζουμε και στην Παιδεία
θεο μενοηαλε ει για ναδείτε εικαυ- Που σε μεγάλο βαθμό καθορίζει το αύριο της Πα ρίδας μας
οιτων των ελληνικων Πανεπιστημων
χαρακτηρι
λέχη για να μπορουν οι ε
είναι ανταγωνιστικέs, εμείs ο
τός
ερει καλυτερα α τ να κανει τ s onoles
σ ροχαλασ n. Ε ναι να αγανακτει κανειs βλέ
χειρησε1s
as να
ξύπνιοι ούτε
του
Περιπτωση του τοτα στοιχεία tns μελέτns τον εταιρ
παρακολουθεί αντικείμενα σπουδών που δεν
ms xapas. Και Παρότι εδώ και δεκαετίες οι
σχέση με τον επαγγελματικο ροσανατολμέατηs Πληροφορικής. Μόνο το 4% των φοτικέs εξελίξε's nou έχουν συντελεστεί σε άλ
λεs xcoes. Και τελικά τη νύφη την πληρώ«Εκπαίδευση, επισουμε. Να έχουν τα Παιδιά Που θέλουν να
Πάνε στο Πανεπιστήμιο έναν κατάλογο με
TUS τομε snou ε ουν τηση στελε νωσε
να βρίσκουν αμέσωs δουλειά όταν anopo
Πληροφορική, την ώρα nou οι ανάγκεs τοσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό είναι
στα την περιοδο τηs κρΠανεπιστημίου, με
λυ μεγάλε.
υπουργο snou θήτευσαν στον χώρο ms a
δε1as έχουν μείνει με την ταμπέλα του μαΠροσεγγιση ενα από τα πιο ε οργιστι ε
ρήματα τns onoias είναι το ότι το 53% των
σμό, ωστε η Ayop
να έχει εξειδικευμένα στεIri ΣΙΩΠΗ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ
για όηοια λύση στο ΣΚΟΠιανός
Στο σφυρί και το νεράκι
και τα Περιφερειακά λιμάνια
άλτε τώρα που γυρίζει Λίγα μείνανε Ένα πληΜόνο αυτό δεν ακούσαμε για την «ιδιωτικοΠΟίηση»
ασημικά, όμωs, nou μαs έχουν απομείνει είναι τα πιο
την επιβίωση του νοικοκυριού, του κά:το
°ελληνικός λαός είναι μόνο για να Ψηφίζει ό,τι του
Ενω σε αυτ0US Που τα έχουν δηλώσει
pas. α μas nouv σιγουρα καποιοι: E0ω οινουμε το ονομα τ s Μακεδον1as μas,oas Πείραξε το ρεύμα και το
σερβίρουν οι ε
κυβερνώντες και τότε ανακηρύσσεται
Topo as μιο με φουργό το 2014,
| Στα μαύρα (αδήλωτα)
«κουρεύουν» κατά
40% τα Πρόστιμα
sepe s
υπερήφανος και μεγάλος από τον νικητή, αλλά στο τέλος
έν0USTns ΕΥΔΑΠ, οι οποίοι ανησυχούσαν από τότε ό
Πάνε να πουλήσουν και το νερό: «Μόνο πάνω από το
ιαομο, και μαηιστα Π
Δεν μπορεί να μην έχει φωνή η Εκκλησία
πτώμα μου θα περνούσε η ιδιωτικοποίηση»
«Πωλείται» που έχει αναρτήσει το ΤΑΙΠΕΔ για το
Ρεπορτάζ στη σελίδα 9
Κι άλλο θαύμα των «θεσμών» που υιοθέτησε η κυβέρνηση
οι συνεπε1s φορολογούμενοι;
που και να κοτάξειs στο Πολυνομοσχέ
| ιμωρούνται όσοι έχουν από 30 niakisa po το ράδυ ομαλη
Παιδία και Πανω
ΟΠΟία Προστίθεται σε εκείνες που πασια later |
ραθέτουμε σε άλλεs σελίδε, είναι αυτή nou
αναφέρεται στα αδήλωτα-κοινώ, μαύρακαι το 2018
01 Evon
υπάρχει στο Πολυνομοσχέδιο, τα πρόστιμα
Τέλ0S 01 Πολύτεκνεs οικογένειες
«κουρεύεται» το επίδομα που έπαιρναν μέχρι
τώρα-Αυτό μαs 0δήγησε στη χρεοκοπία
ά40% αν τα
Σε 5 χρόνια θα έχουμε πλήρη
ιση
veies Που έχουν Πολλά
παιδιά, από τρία και ndτεκνοι είναι τα
Απαλλάσσει η κυβερνηση τα μελη του
κάνει κάποιοs θα είναι ορισμένο, αλλως το επίδομα
Στο Πολυνομοσχέδιο που
κατατέθηκε στη Βο
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1
ότι αρνούνται να υποβάλλουν «πόθεν έσχεs»
ου, στα 100 Προαπαιτούμενα
Που έχουν βάλειο «θεσμοί»
για να κλεισει τρίτη α ολ
γηση και να χορηγηθεί nenoμενη δόση περιλαμβάνονται
και τα επιδόματα τέκνων, στα
κάθαρση!
anoies άλλες napoxes σε
ειδο onws δωρεαν μετακ
νηση με τα Μέσα Μαζικής
onoiané4τει μαχαίρι, μέχρι του
σημειουνα καταργούνται ακ
μη και αναδρομικά αυτά nou
διού, αλλά χωρίs επίδομα θα
μείνουν γύρω στ 15.000 ο - ΚΛεπεση
κογένε!es, κυρίως τρίτεκνε.ID0 Συγκρότημα Αλαφούζου
με εισόδημα άνω των 33.000
. Προάγγελ0s ενεργού συμμετ°xns
τηs στην πολιτική η συνέντευξη τηs;
η και με τα
ΠΟΙΟΙ
φοβούνται
θεσπίζεται μεν επίδομα παΠού φθάσαμε
Η Δεξιά
Αουλια με τηβουλατης ουλης στουςΈνους επτηρητε μας!!τον Καραμανλή
Δεξιά
. ΑΠΟ ΠΟΜκές ευθύνες για το ξεπούλημα ακινητών από το ΤΑΙΠΕΔ
εναν να δώσουμε χρο
Ποιο εκβιμένει αετρο μα στειλών αρυδάταυπαν ρχεται ana λλα τα νταένωτεσ ορων του ΤΑΙΠΕΔ ο
Μαντρώνει ο Μητσοτάκns
as εκβιάζουν οι εταιροιμα
απελά το
τι δεν θα un
ρχεται ano λλαγ των 6 ξένα
ποινικες ή αστικέs ευθύνες στην υπόθεση τηs πώλησηs των
του ΤΑΕΔαό
αντ
νε 0
η σο Kns
τεχνοκρατο
ΛΕΟΝΤΑΡΤΗΣ
τηση στο ερώτημα εάν
μεριν
γράψουν την εκταμίευση τηs δόσns αν δεν δώσουμε ασυανταποκρίνεται στιs Προσδο
Kies του
οι πολίτε$ έχουν απογοητευτεί από ΟΛΟ το ιδεολοροσωπουσαν
τεχνοκράτεs o! onoiol ήταν στα διοικητικά συμβούλια ελληγανισμών που ξεπουλούσαν
Ο φάσμα. Διότι τακ
Δυστυχως, τόσο καλά τα έχουν καταφέρει οι κυβερνήσει
μα, μηδε τηs σημεριν s εξαιρουμενη, η ΟΠΟια με τη δική
ns un γραφή δ νει ασυλ στου νου τεχνοκράτεs ΠΟ
ΑΠΕΑ κα το Ελληνικο Δημοσιο σε σχεση μετην αστικη
ΠΟΝΙ ή ευθύνη των μελων του Συμβουλιου Εμπειρογν αηό ον Τ
ηρ κ
ΟΙ ΠΟλιτ Kes παρατάξει . Και το θλιβερό αυτό φαν
κομ0s έχει ανάγκη ηγετεs ο θα έΠρεπε να
αθοδηγήσουν τουs ανθρωπου, ωστε να βρουν την
Ρ Συγκεκριμένα στο λ νομοσχέδιο των 1.326 σελίδων
400 αρθρων, το οποιο μεσα σε τέσσερ s ημέρες και
Με αυτήν τη δι ταξη ολοι βγα νουν καθαρο, Παιρνουν φε
ση αμαρτων, κάτ Που σε απλή γλωσσα αποτελει ομολογια
esya tis
και το
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΝΔΑ 5
πολο ίες Σκληρή σύγκρουση EKA ANTI AI hay τη διαφήμιση
Το θέμα FYROM:
Εμείs και οι άλλοι
ευρωηαίοι και
κοινοτικοί εταίροι)
ΑνατροΠή στο
Στο ΣτΕ ο τελευταί°s λόγ0s για τ1s άδε1es |
I Δύο παράλληλεs διαδικασ|es για τ1s ραδιοφωνικέ άδε1es 1 τηλεοπτικό σκηνικό
θανάτου του Mega