Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Website

Recognized text:
ΧΡΟΝΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΟΣΗΣ
Ell I AO r E
..~ "dai..
στην Ολυμπία Οδό
Δίκαιη ήττα 43
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Κυριακή 14 Ιανουαρίου 201e
Η Β' ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΟΗΜΕΡΙΔΑ [ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ . nEPl0EPEIAKH ΕΚΔΟΣΗ
ΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΔ
ΙΣΟΠΕΔΩΘΗΚΕΣΠΊΤΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΕΝΙΚΟ
θΑΝΑΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
«Οι δικηγόροι
βιώνουν ένα
Γολγοθά»
INTAMENO
βράχοι στο Λέπρεο!
Ano Βσύμα
δεν θρηνήσαμε
Βύματη
AnpooncXoeo
ΚΥΡΙΑΚΗ la lANOYAPOY 2018
ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ
ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΙΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΕΓΑΣΤΕΊ ΣΤΙΣ ΑΠΟΒΗΚΕΣ ΤΟΥ ΑΣΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ
Αναζητώντας το δικό του σπίτι
istanteistante
ΚΑΝΑΔΑ
TODAY
WE ARE OPEN
Sales
!ΑΜΕΡΙΚΗ
ΕΥΡΩΠΗ
SALES
METADOPE
ΜΕΤΑΟΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
1:00 18:00
KAAAMATAA ΑΘΗΝΟΝ 186
THA.: 27210 22266-23319
ΕΝΕΧΥΡΟΑΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
ΧΡΥΣ PAMA