Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Συνεδρίαση σε «χαλό κλίμα» στο EW
S> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 220 . ΤΦ.1.00E A.Φ. 5142 Σάββατο 13.01.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Υπερψηφίστηκε
επί της αρχής
από τις Επιτροκατηγορ ιε
Κυκλοι Στουρνάρα
>>> Τελ.
Έως 2 Φεβρουαρίου η προθεσμία υποβολής
για τα Greek Hospitality Awards 2018
Ο κ. Δραγασάκης να ρωτήσει την
μοσχέδιο
Υπέρ τάχθηκαν ΣΥΡΙΖΑ και
ΑΝΕΛ ενώ όλα τα υπόλοιπα
κόμματα της αντιπολίτευσης
δήλασαν ότι το καταψ
Υπερψηφίστηκε επί της
αρχης, στις αουοοιες επιτοπές της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου ΟικονομΙΧ(!)ν με τα προαπουτουμενα
για το κλείσιμο της τρίτης
της πληροφορικής
αξιολογησης.
Υπέρ τάχθηκαν ΣΥΡΙΖΑ και
ΑΝΕΛ ενώ όλα τα υπόλοιπα
μματα
x της αντιπολίτευ
δήλασαν ότι το καταψ
Η συζ,ήτηση του νομοσχεδίου
Σημαντικά Απολύονται δικηγόροι
της Εθνικό Κτηματολόγιο
χατέν on'ετο
Χρηματιστήριο
Με σημαντικά χέρδη έκλεισε
το Χρηματιστήριο Αθηνών,
Οι 63 δικηγόοοι σε ανακοίνωσή
τους επισημαίνουν ότι στο σχέδιο νόμου για την
63 ότι είναι οι Ουτοι εργαζόμε
νοι του Δημόσιου τομέα που
άνοντας ισχυρή ώθηση
τόσο από τις τοάπεζες όσο | 00γανισμού Ελληνικού Κτημα
και από τις μετοχές των ΔΕΗ τολογίου προβλέπεται η μεταοορά όλου του προσ στικού, πλην
των 63 δικηγόρων που υπηρεΌλα αυτά διαδραματίζονται,
ενώ «mv αναγκαιότητα της επιστημονικής συνεισ4οράς τους
και ΑΔΜΗΕ.
| τούν σήμερα στην εταιρεία.
ν ολοκλήρωση
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών
έκλεισε στις 846,98 μονάδες,
σημειωνοντας άνοδο 1,28%.
Οι 63 δικηγόροι της «Εθνιχό
Κτηματολογιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (ΕΚΧΑ Α.Ε.)
καταγγέλλουν «την πρωτοφανη,
παράνομη και αντισυνταγματική
αντιμεταστισή τους, καθώς μάλιστα είναι οι πρωτοι ε
του Δημόσιου τομέα που
απολύονται».
éXnv υπογραμμίσει τόσο ο
πρόεδρος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής και παράλληλα συμ ουλος της Επικρα
τείας (ΣτΕ), διορισθείς από τον
ίδιο τον υπουργό ΠεριβάλλονΟι
VA ,TO O TS ( GE
πρώτες εκτιμήσεις για την πορεία του κλάδου μέσα στο
νέο έτος. Οι επενδύσεις ανάγκης των πελατών και το
του νέου ΕΣΠΑ. Οι προσπάθειες περδιεθνοποιησης ταν ελληνιχων εταιρευον πληροφορι
- στοί
Η αξία των συναλ αγων ανηλθε στα 89,1 εχατ ευρώ, ενώ
διακινήθηκαν
μετοχές.
αιτερω
όσο και τα
της Παγτος,
κόσμιας Τράπεζας»
Ελαορρά ανοδικές είναι οι οι περισσότερες ελληνικές
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε κέρδη σε
ποσοστό 1,24%, ενω ο
Ακόμη, καταγγέλλουν, «την φετινές προσδοκίες στην επιχειρησεις ανέβαλαν επί
πουτοφανη παρανομη χαια τι
Ειδιχότερα, οι 63 σε αναχοίνα)
πολ α χρονια επενδυσεις
δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε
ποσοστό 0,56
Από τις μετοχές
κεφαλαιοποιησης,
μεγαλύτερη άνοδο κατέγοαψαν οι μετοχές της Πειραιώς
(+5,54%) και της ΔΕΗ |εία.
ση, τους επισημαίνουν ότι στο
σχέδιο νόμου για την σύσταση
του Οργανισμού Ελληνικού
συνταγματική αντιμετώπιση
τους και δεσμεύονται ότι θα
συνεχίζουμε τον δίκαιο
εγω υα αγορα π η00001
χης χαθώ
ται να βελτιά)νεται ως ένα που ήταν επιβεβλημένες να
βαθμό το γενικότερο οικονομικο χΛιμα και αφ ετε Qou
υψηλής | Κτηματολογίου προβλέπεται η τους τόσο για την διατήρηση της
όλου του
θέσης
τους, όσο
κού, πλην τον 63 δικηγόρον που
υπΙρετούν σημερα στην εταιργια την διασφάλιση της ιδιοκ
τησίας κάθε Έλληνα πολίτη,
αλλά και για την διαφύλαξη της
Χαρακτηριστικά