Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

10oC, 12.00

13oC, 8.00 μ.μ.

10oC - Υγρασία 64%-72% - Άνεμοι: Β 2 - Α 3 μπ. Ανατολή ηλίου: 7:40 - Δύση ηλίου: 17:27

€0.80

ÓôÜóç åñãáóßáò ôç ÄåõôÝñá ÓÞìåñá ôï íôÝñìðé
ãéá äçìüóéïõò &
ôçò Á1 ÅÐÓÊ, Êñüíïò
äçìïôéêïýò õðáëëÞëïõò >> - ÁóôÝñáò ÐåôñéôÞ >>
6

15

Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4566

ÅñãïëÜâïò óôïõ ÓïëÜñç
Την Τρίτη οριστικοποιείται στην
Οικονομική Επιτροπή, έπεται η
έγκριση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, η οποία εκτιμάται να ληφθεί σε 5 ή
6 μέρες και τέλος υπογράφει ο εργολάβος που αναδείχθηκε από
τον μειοδοτικό διαγωνισμό.
5 >>

1918 - 2018
Ôñåéò óçìáíôéêÝò
åðÝôåéïé ôïõ åñãáôéêïý
êéíÞìáôïò ìå Üñùìá
Êåñêýñáò
O ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΟΥΜΠΟΣ•ΣΕΛΙΔΕΣ 2&3 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα