Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 12.01.2018
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596
FAX:210-3304613
-T.φ. 1.00 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 5951
σε Κρήτη
αι Ιόνιο
Εοχονται «γάμοι» πολυεθνυ ών για τα οιτάσματα πετρέλαιου
Η νέα ρύθμιση ισχύει μόνο για νέα δάνεια που θα αταγγελθούν
Eurobanlk
Θα εισπράττουν περισσότερα από τους πλειστηρια
μόνο για νέα δάνεια που θα καταγγελθούν. Η
ελεύθερα βαρών ενέχνοα. Ποοη
ος χρονου
μειωση
ροϋπόθεση για
γούνται όλων οι εργαζόμενοι ως έξι μισθούς.
ατά 2,8 δισ.
ευου) στο
ταβάνι» του
Μισό «δώρο» επιφύλαξε η κυβέρνηση στις τράπεζες, ενσφει
της άσκησης προσομοιωσης ακραίων αταστάσεων (stress
test) καθώς με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθη%ε χθες στη
Η εξέλιξη αντανακλά τη
βελτίωση της ρευστότητας των
ελληνικών τραπεζών, λαμβανοΒουλή, οι τράπεζες θα εισπράττουν περισσότερα από το
Handelsblatt: Αυταπάτη το
σπασιμο των οεσμων απο
του οανειστε
τησεις «γεννηθούν» μετά την Ρηφιση του νόμου χαι συσταθ10)έρχονται από καταθέσεις
αγοοές, σημειώνει η ΤτΕ. Σε
τοοοτησης απο τον εκταχτο
μηχανισμο Qευστοτητας της
ΤτΕ ΕΑΑ 0.00% πριχοΟησε η
χεντοιχή τοάπεζα, μετά
νας των ελληνικών τραπεζών.
Οπως αναφέρει η σχετική ανα
χοινωση
2018 το Διοικητικό Συμβούλιο
Κομισιόν:
12-15 δισ. ετησίως το ενό
από Brexit
«στις 9 Ιανουαρίου
| | αντίροηστ Ιστονενα οιατύπτου
αντ40ηση στον Χαθ0Q1σμό του
αν(!)τατου OQLOU παροχης
εκτακτης ενισχυσης σε Qευ.
στότητα (EIA) προς τις ελληνικές τQάπεζες στο ποσό τον 22
δισ. ευα) έως και την Τετάρτη 7
Φεβουαρίου 2018, μετά από
αίτημα της Τράπεζας της Ελλά
Με α4OQμή την κατάθεση στη Βουλή του πολυνομοσχεδίου με τα τελευταία πο)απαιτούμενα για να
κλείσει εγκαί ong η τρίτη αξιολόγηση, η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt επανέρχεται στον
δύσκολο δρόμο μέχρι την έξοδο από τα μνημόνια
αλλά και μετά, μεταδίδει η Deutsche Welle. Επισημαίνει ότι το σχέδιο νόμου είναι λεπτομερές, ο
χρόνος όμως για τη διαβούλευση και την ψήφιση
είναι σύντομος. Ο Γερμανός ανταποχοιτής στην
Αθήνα περιγουρει την σπουδή της Αθήνας να διαβαστεί ένα νομοθετικό κείμενο 1.500 σελί0nv με
400 άρθρα, να περάσει από διαβούλευση και να
ψηφιστεί την !χόμενη Δευτέρα.
, ευουπαϊ
μου απο το
1ισιον για τον επταε
2020 και μετά, προκειμένου
να καλυφθεί το κενό που θα
προκύψει μετά το Brexit,
ζητά από τα κράτη-μέλη η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
ποουπο
(Πολυετές Δημοσιονομικό
Πλαίσιο), μετά το 2020, επι
σημαίνοντας ότι το κενό που
αφήνει στα έσοδα της ΕΕ η
Η μείωση του ανωτατου ορίου
Χατά 2,8 δισ. ευQo) αντανακλά
τη βελτίωση της Qευστότητας
ων ελληνιχών τραπεζών,
enTHI
Ο επίτροπος για
Ποού πολογισμού, Γκίντερ οποίο θα ποέπει να καλυφθΈτινγκέρ, παρουσίασε την εί από τα υπόλοιπα 27
Τετάρτη στις Βου,ξέλλες τις κράτη-μέλη.
τούτες χατευθύνσειζ τι
του ποοε)χονται απο χατ
σεις του ιδιωτιχού τομέα χαι
από την πρόσβαση των τρα
πεζών στις χρηματοπιστωτικές
αΥΟές, καταλήγει η ανακοίνω