Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Website

Recognized text:
Eνηµέρωση

τώρα!

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4737/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ

ΤΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΥΣΤΗΝΕΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 8

Στο 21,9% η ανεργία
στη ∆υτική Ελλάδα
ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Τα διπλά εγκαίνια
από τον Πρόεδρο
ΣΕΛ. 12

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ

Ερωτήµατα
για την ∆ΕΥΑΠ
ΣΕΛ. 6

∆Ι∆ΥΜΟ ∆ΙΑΡΡΗΚΤΩΝ

1.068
τα κρούσµατα
της ιλαράς

ΤΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΧΘΕΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΩΝ Ε.Α.Σ., ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Παίρνει µπροστά

η παραγωγή στην ΕΒΟ Αιγίου
Ποιες παραγγελίες θα εκτελεστούν
για τις Ενοπλες ∆υνάµεις
και τα Σώµατα Ασφαλείας
Αναµένεται έγκριση του αιτήµατος
για νέες προσλήψεις
Από αριστερά, ο πρόεδρος των ΕΑΣ, Γ. Ροΐδης, ο
∆ιευθύνων Σύµβουλος, Θ. Βασιλείου και ο
∆ιευθυντής του εργοστασίου Αιγίου, Γ. Μαντζαβίνος
ΣΕΛ. 3

Πώς έπεσε
στην παγίδα
της ΕΛ.ΑΣ.
ΣΕΛ. 7

∆ιαµάχη για τους
παιδικούς σταθµούς
ΣΕΛ. 6, 10

CM
Y K

ΓΙΑ ΤΗΝ 44ΧΡΟΝΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

Το µυστήριο
παραµένει
ΣΕΛ. 2

ΚΟΜΒΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Στο περίµενε
για φανάρια
ΣΕΛ. 4

Έφιππο «θέαµα»
στην πλατεία
Γεωργίου
Eνα ασυνήθιστο θέαµα
αντίκρισαν έκπληκτοι οι πολίτες
που βρίσκονταν χθες το
µεσηµέρι στο κέντρο της Πάτρας.
Ο νεαρός καβαλάρης µε τ’ άλογό
του διέσχισε την πλατεία
Γεωργίου και κατευθύνθηκε στη
Μαιζώνος, κεντρίζοντας το
ενδιαφέρον των περαστικών
αλλά και των οδηγών.

ΑΘ ΛΗ ΤΙΣ ΜΟ Σ

Η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
ΓΙΑ ΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ

Με Ντάσιο
στην αποστολή
ΣΕΛ. 27-32