Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26961 ΕΤΟΣ 89ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΕΣΕΕ: la σημαοια
ανακαμψης στο
είναι ακριδώς τόσο ασφαλή όσο 201αν εμΠ0pio
φαινεται οτι
και τα ομόλογα των ΗΠΑ
α συνεχιστουν
B. Κορκίδης: «Τα επικίνδυ
να Πέρασαν αλλά τα δύσκολα
ειναι μπροστα»
ομολόγων, αναφέρει δημοσίευμα
του Bloomberg, με
1 Ελληνική οικονομία μπο
έρη από α
των ελληνικών στο σημείο χαμπης της κρίσης»
γυρίσει σελίδα το 2018, Για να συμβεί αντό θα πρέπει κάποιοι να βάλουν πλάτη κι
1. Αλλωστε στην κρίση δείξαμε αν
κτικότητα, έχουμε τε!άστια εμπειρία και
πείσμα, διαθέτουμε ικανότητα και θέλου.
αλύτερη
πόδοση από αυτούς της μεσογεια
χής χώρας. Η αποχ ατάσταση της
φήμης της ελληνικής αγοράς και η
προσδοκία ότι η Ελλάδα είναι έ
γραμμα
στε αισιόδοξοι και αποφασισμένοι ότι
μπορουμε να τα καταφέρουμε»
Αυτό σημει
την ωρα που ο
ρουσιάζοντας την ετήσια έχθεση του Ελ
ληνικού εμπορίου
πτυξης και του πληθωρισμού στις
ποδόσεις των βραχυπρόθεσμων ομολόγων τους», προσθέτει το δημοσίευμα,
Σύμφωνα με τα στοιχεία, υπάρχουν εμ
φανείς ενδείξεις ανάκαμψης της ζήτησης
στο ελληνικό λιανεμπόριο. Η βασική δια
ο ασφαλή όσο και τα ομόλογα τ
11Α, τουλάχιστον σύμφωνα με την αγο
α ελληνικά ομόλογα είναι αχρβώς
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ε και ΕΠΕ αλλά και πολύ μικρών επιχει
ρήσεων με τζίρο κάτω των 200.000 ευρώ
Κννικη ομολογια : O ESM δ
ημιουργη ηκε Υια να
είναι ότιο κύκλος εργασιώ
σωσει τις Υερμανικες και Yann!κες τραπεζες
Ο Μηχανισμός Σταθερότητας από την πλευρά του απαντά ότι οι επενδυτές
εμπιστεύονται και πάλι την Ελλάδα
ΗΠΊα Πτωση στο
Χρηματιστηριο
ια πτωτικά κινήθηκε η χρηματι
στη!ιακή αγορά, μετά τις τέσσε!ις ανοδικές συνεδ!ιάσεις, στη διάρεια των οποιων ο βασικός χ!ηματιστήριακός δει
κτης ειχε καταγQαψει συνολικά κέρδη
ογεγονός ότι η Ελλάδα μπόρεσε να
έχει πρόσβαση στην αγ00ά κεφαλαίων
χωρίς τη βοήθεια άλλων αποτελεί ένδει
ξη της οικονομικης ανάχαμψης της χω
ράς, δηλωσε ο επικεφαλης οικονομολο
γος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθε
ροτητας ESM), Ρολφ Στράουχ σε συνέ
τευξη του στην ελβετική εφημερίδα
Finanz und Wirtschaft. «Κατ ' ελάχιστο,
αυτό δείχνει ότι οι επενδυτές εμπιστεύοται χαι πα ι την οικονομικη κατασταση
σμα. Οταν εξετάζει κανείς το χρέος, δεν
τα του χρέος βασίζονται προφανώς στην
πόθεση ότι η νομισματική πολιτική θα ομαλοποιηθεί». Σε συναφή ερώτηση, τι θα
συνέβαινε στην Ευρωζωνη αν τα επιτό
κια αυξανονταν στο 10% ή περισσοτερο ο
του, αλλά περισσότερο την ικανότητα της
χώρας να εξυπηρετεί τις υποχρεωσεις
της. Και οι χρηματοδοτικές ανάγκες ειναι
λογω των ευνουχων όρων των δανείων του
αχραια επιτόκια στην Ευρωζωνη
836,28 μονάδες, σημειώνοντας πτώση
0,59%
Στην παρατήρηση του δημοσιογράφου
ότι σύμφωνα με κάποιους κυνικούς, ο
ESM δημιουργήθηκε όχι για να σώσει την
Ελλάδα, αλλά κυρίως τις γερμανικές και
τις γαλλικές τράπεζες, ο
Στράουχ απάντησε ότι η σταESM»
Απαντώντας στην ερώτηση, τι θα συμΕνδοσυν
βει αν τα επιτόκια αυξηθούν, για παράδειγμα στο 5%, που αποτελούν ένα ιστο
ρικά φυσιολογικό επίπεδο, ο Στράουχ δήλωσε: «Τα σενάρια μας για τη βιωσιμότηστι
ς 845,23
μονάδε
Στην ερώτηση, αν το υψηλό χρέος της
Ελλάδας αποτ
αξία των συναλλαγών ανήλθε στα
λόγος του Ετικά προβλήματα, ο
ονομαι
Αυτοματη
απενεργοποιηση
74 997.768 μετοχες.
οσους φοροοιαφευνουν φερνει
Οι χώρες σε πρόγραμμα, περιλαμβανομέ
ης της Ελλάδας, έχουν εφαρμόσει τις πιο
σημαντικές μεταρρυθμίσεις από όλες τις
βιομηχανικές χώρες, σύμφωνα με τον ΟΟ
σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,65%, ενώ ο
δείκτης της μεσαίας χεφαλαιοποίησης υ
ποχώρησε επίσης σε ποσοστό 0,65%
υστηρές διατάξεις που θα οδηγούν σε απενεργοποίηση ΑΦΜ για όσους φοροδιαφευγουν η έχουν υποβάλλει Ψενδη στοιχεία για την απόκτηση τον περιλαμβάνε, μεταξύ
άλλων, το πολυνομοσχεδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, Επίσης προβλέπονται φορολο
γικά κίνητ!α για ευ!εσιτεχνία και για επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε συγκεχουέ
ποίησης, άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές
της Εθνικής
της Vi hal
+1.96% στα 0.333 ευρω
+1,90% στα 3,760 ευρώ
αυτές παρουσιάζουν τους υψηλότερους
ρυθμούς ανάπτυ5ης στην Ευρω ονη Η
Ελλάδα για παράδειγμα, κατάφερε να
μειώσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα α
πό το 15% του ΑΕΠ σε ένα μικρό πλεόνα
και του ΟΠΑΠ (+0,28% στα 10,851 ευ
Ειδικότερα στο νομοσχέδιο προβλέπονται τα ακόλουθα:

Τελευταία νέα από την εφημερίδα