Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Νέους αντιδημάρχους
a όρισε
Παράταση Πληρωμής
οφειλών για τις κατανομές
βοσκοτόπων >σελ.9
Έκοφαν βασιλόπιτα
| οι υπάλληλοι
| ο δήμαρχος Δ. Βέ
ρδος>σελ. 7
της ΠΕ Λακωνίας >σελ, 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018 | Έτος 22" Αριθμός 53 16 1 Tiμή φύλλου 0,50€
Tnh: 2731081253 Fax: 2731081250 e-mail:infoPlakonikos.gr.www.lakonikos.gr
Χώρος προσωρινής
were up ής
Στους 50 καλύτερους προορισμούς
Παγκοσμίως η Πελοπόννησος
αλλοδαπών
στο ΚΤΕΟ Κροκεών
nendoyn yan2018 σύμφω να με αμερικανικό ταξιδιωτικό περιοδικό
ντονες a
εις προκα
λεσε το χθεσινό δημοσίευμα
του «ΑΤ» αναφορικά με την
Πρόταση για τη στέγαση Κέντρου Προσωρινής κράτησης
παράνομα εισελθόντων αλλοδαπών στο πρώην Δημόσιο
ΚΤΕΟ των Κροκεών. On4ς
'set:
| διευκρίνισε ο Βουλευτής.
Σταύρος Αραχωβίτης, εφόσον
προχωρήσει ο συγκεκριμένος
ιται κα
θαρά για κέντρο καταγραφής
παράνομα εισελθόντων αλλοικατά
καιρούς στα λακωνικά napa
λια, ο οηοίος θα λειτουργήσει
ως χώρος Προσωρινής φιλοξενίας για σύντομο χρονικό
διάστημα της τάξης των μερικών ημερών. Σύμφωνα με το
ρεπορτάζ δεν προκύπτει Πρόθεση για δημιουργία κέντρου
μόνιμης υ
εν ας Παράνο
χρονες ξενοδοχειακές εγκατα
στο σεις nou δι έτει η Πελη
νησος
Στη λίστα με τους 50 καλύτε
poucno μους για να τα δέ
Ψει κανείς εντός του 2018,
ου αταλεγει την Πελοπόννησο
το ταξιδιωτικό περιοδικό Travel
and Leisure T+LL Βάσει επιλογων των συντακτών του
Το αμερικανικό ταξιδιωτικό περιοδικό αναφέρετα, μεταξύ
άλλων στη Βελτιωση τα
δομών, όπως οια τ κι τόδρο
μοι και τα λιμάνια Που
καθιστουν ευκολότερη την Πρό
σΒαση στα μνημεία και τους
ελαιώνες της ΠελοΠοννήσου.
Επισημαίνε, ακόμα, ότι η Υεωργία an°τελεί αναπόσπαστο κομμάτι της περιοχής, ενώ
undp>ουν εγκαταστάσεις αγροτουρισμου, όημιο εκάος
ναγνωρ σει τοη κάηρο όντα και
την κου νατης Πελοποννήσου
ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά
στα μανιάτικα ζυμαρικά με μυήθρακαι τα μουστοκούλουρα,
En1ηλέον. το άρθρο δεν παραλείπει να αναφερθεί στις σύγuno
μων αλλοδαπων στο ΚΤΕΟ
Κροκεών. Στόχος είναι να
υαρειε αςμο μος ρος
Πρόκειται για μία ακόμα καταξη της Πελ0nowroou avdμεσα σε κορυφαίους
προορισμούς παγκοσμίως από
ταξιδιωτικό περιοδικό.
1 για την Προσωρινή διαμονη
I έως ότου onop00ιστεί η τύχη
τους. Και αυτό καθώς. όηοτε
ανέκυπτε υπόθεση εντοπισμού ηροσφόγων-μετανα
διαφορετικός -κάθε φορά
συνέ εια σελ.9
Για τις πληρωμές Βιολογικής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας
Στο Πλευρό των βιοκαλλιεργητών το Ευρωκοινοβούλιο
Η απάντηση της Επιτροπής Αναφορών στηνΈνωση Βιοκαλλιεργητών
Πρόσφατο τε
το παρά
δειγμα του κλειστού γυμνα
στηρίου Βλαχιώτη, όπου
διέμειναν γιαμερικέςη έρες.
Στο Πλευρό των Βιοκαλλιεργη
τών της Λακωνας για τιςκαθυ
στερήσεις στις ηληρωμές
Βιολογικής Γεωργίας-κτηνοτροφίας στέκεται n Enitponn
Αναφορών του Ευοοπαικού
Κονοβουλίου, nonoocean τησή της Προς τηνΈνωση Βιο
καλλιεργητών Λακωνίας
αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι«n
Επιτροπή έχει αρχίσει να ε ετά
ει την αναφορά σας Heni
τροηή θεωρεί την αναφορά σας
ηαραδεκτή δεδομένου ότι το αντικείμενο της εμπίπτει στο Πεδίο
δραστηριοτήτων της ΕυρωπακήςΈνωσης σύμφωνα με τον
κανονισμό του Ευρωπαικού
Κοινοβουλίου»
un ου κουρδιστο
onoo. ε το ίστησ στη
λάσσια περιοχή της Μάνης.
συνέχεια σελ.9 | Στο Παρελθόν, αλλοδαηοί
είχαν φιλοξενηθεί σε κτιρια
της Νεάηολης, του Γυθείου
Υπενθυμίζεται ότι η ΤΚ Κροκεών του Δ. Ευρώτα είχε
ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
ΚΑΦΕΣ
ΓΙΑ'ΜΟΝΑΔΙΚΟΥΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
και Πολιτών για το Παραπάνω
||δημαρχείο. Τρτάρτον10/1 στο
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΕΡΙΑ
(coffEEI
Σπάρτη, Λυκούργου 98
Τηλ. 27310 96202
Η επίσκεψη
| | της θετής κόρης
ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ
ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΙ
ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΜΑΣ
ΞΕΧΝΡΙΣΤΟ.
του Κεμάλ Ατατούρκ
Υράφει ο Γιάννης Μητράκος
OKAeame mmNw.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα