Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Γράφεται η «έκθεση συμμόρφωσης» για την 3η αξιολόγηση
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τ.Φ.:1.00E A.Φ. 5140 Πέμπτη 11.01.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Networking Events
>>> Τελ.
Εκτελεστική
Επιτροπη του
Το 100% των εισφορών εισπράττει ο
ΕΟΠΥΥ από τα ασφαλιστικά ταμεία
Στη Θεσσαλονίκη το 24ο ασφαλιστικ
συνέδριο του InsuranceForum.gr
Ηλίας Ξηρουχάκης τοποθετείται μέλος της Εκτελε
στικής Επιτροπής του
Ταμείου χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σε αντι
έντος Παναγιά τη Δουμά
κόστος από τις ρευματοκλοπές
Ευκλείδης Τσακαλίτος και
σημοσιευτηκε στο ΦΕΚ.
) 2ος Ξηρουχάκης τοποθετείται στη θέση χατόπιν
εισήγησης του Γιάννη Στοτις 841,28
μονάδε
Με ήπια άνοδο
έκλεισε το
χρηματιστηριο
Νέο επενδυτικό fund με
100 εκατ. ευρώ
ΔΕΔΔΗΕ
Το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας
Οικονομίας ("TANEO"), στα
πλαίσια υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού Επενδύσεων και Ανάπτυξης του
Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης, δημιουργεί véo
επενδυτικο οχημα δομής "I und
of Funds", με α&χικό ύψος
δημόσιας επένδυσης €100 εκ.
και με "νατότητες μελλοντικής
αν ησης εάν αυτό κριθεί απαρΕπιχειρηματικών Συμμετοχών
(ΑΚΕΣ), Εταιρίας Κεφαλαίου
Επιχειρηματικών Συμμετοχών
(ΕΚΕΣ) ή άλλων αντίστοιχων
επενδυτικών σχημάτων επιχε4ηματικού χεομιλαίου που θα λει
τουΡΥούν συμα ωνα με τη νομοθ
εσακράτους μέλους της Ευραπαϊκής Ένωσης, ώστε να συνεπενδύσουν με το ΤΑΝΕΟ σε
Ελληνικές Μικρές χαι Μεσαίες
Επιχειρήσεις.
Από τις αρχές έως και τον Οκτώβριο 2017, το σύνολο των
μην σεων που υπε α ε η ΔΕΔΔΗΕ και εφθασαν στο αχ00
ατηριο σε Αθήνα και Θεσσαλονικη για υποθέσεις εντοπι
σμενων ρευματοκ οπιον δεκαπλασιαστηκε και ανηλθε σε
Με ήπια άνοδο έκλεισε η
2.971 έναντι 324 υποθέσεων το 2015
χρηματιστηριακή αγορά στη
τα επίπεδα τυν 840 μονάδων,
που αποτε τα υψη
από τη συνεδρίαση της 16ης
Αυγούστου 2017
Ο ΔΕΔΔΗΕ, με αφορμή νομένου της ρει
δημοσιεύματα
και τον εντοπισμό τών παρά
αποτελεσμα
ότερα | αίτητο,
στο κεφάλαιο Μικρών και
Μεσαων Επιχειοησεωνπου θα
εχουν προβεί σε ενέργειες
χρη ματο-οικονομικης
επιχειρησιακής αναδιοργάνω
σης και απευθύνει στα μέλη της
επενδυτικής κοινότητας πρόσκληση εκδήλασης ενδιαφέρονΤα νέα επενδυτικά οχηματα που
θα διαχειροναι από ελληνι
κούς η ξ νους φορείς του ιδιοτ
ρευματοκλοτων, υπογραμ- τυοτητα των ενεργειών xu
μίζει, για μια ακομη φορα, δρασεων της αντανακλαται
και κού τομέα, θα επενδύουν με ότι η αντιμετώπιση και εναργώς στα στοιχεία του
πληθους τον κατ ετος εντοπισμένων ρευματοκλοπών,
0,1 νικος Δεικτης Τυμων
λεσε στις 841,28 μ
σημειώνοντας ηπια
0,50%
Η αξία των συναλλαγών ανή
de στα 50,715 εκατ. ευρώ,
ενώ διαχινήθηχαν 36.308.888
ιδυτικοοικονομικά χρτηρια σε
Ελλ ηνικές Μικρές χοι Μεσαίες
Επιχειρήσεις μέσα) απόκτησης
μετοχών ή/και μετατρέφιμαν
παταξη του
φαινομενου
ύφιστη προτεραιότσυνιστα
ητα του
που παρουσια
0αγδαία
Ο δείκτης υψηλής xeqoActtoποίησης σημείωσε άνοδο σε
σθετης πληροφόρησης,
ΤΑΝΕΟ θα πραγματοποιεί προγραμματισμενες συναντησεις με
αυζηση και κινουνται σε
το Η Εταιρία έχει εξαντλήσει επίπεδα σχεδόν τετραπλά
όλα τα διαθέσιμα μέσα για σια έναντι εκείνων προ
1 πρόοχληση αφορά όλους τους
την Χχταπολεμηση του φαι5ετιας
ενδιαφερόμενους
διαχειριστές επενδύσεων που τα ενδιαφερόμενα μέρη έως τις
προτίθενται να προβούν στη 15/2/2018, αναφέρεται στην
επενδυτές και
vioxue
ύθηχε σε
φαλαίου
1ου ανακοινωση