Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΙΟΣΊΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Μεγάλη Αλβανία
Μεγάλη Βουλγαοια
toi, Mason η Κοττάκη
μ ooooou τοί κουοβρχου ις 25
11μπη ll lavon
rou 2018
Apre da 4094 rEr 141 vIT 150
αλήνη 2
Een NAH s mm.
Έμεις δεν κάνουμε παζάρια
μέ τήν συνείδησή μας!
λύ γιά τό Μακεδονικό καί γιά τήν drtpoobbrr
τά é@νικά θεματα ηού δέν Αύνοντοκ udouc "ai
αφήνονται στην διάθεση too χρόνου-Bapaiνουν". Δες τό Κυπριακο: 60 χρόνια άλυτο. Δες
To λαϊκό πατριοτικό κίνημα γιά τήν Μακεδονία
αί ή, Εκκλησία
T00 192 To
2015 V pt
στη αυτη μαρτυα πού ερχεται σημερα οτην
τους νά διοο.povrtu iri deteO
ουός, φανερώνει καί κάτι άλλο Τί κίνδυνο. κροβονται moto ano Τήν τελική λύση γιά τό ονομα
too μετα β4ai0τη.
τής Εκκλησίας τής-Ελλίδο
και της Αλβανίας
ΕΕ είνη προπίστως άντxao npitotip ovvi cuen co cua the
στο club του"eαπιταλισμου!
Τούτων δο0évtuv λοιπόν, ή Ελλάς άΕί.εικο.
Επαφές Τραμπ στο Νταβάς . «Πούτα ή Αμερική»
..Nsem " κα tis 4η.
ne mrer.en of
του Ποιά είναι ακριβώς ή κατάσταση στην Ελλ(δα. Ήκανονκότητα από την
Σήμερα
Δέν μας ταιοιάζουν, οι αμερικανιές.
ιαβάστε τα άρθρα
ΖΩ άρι μου, άριθμοί!»
Το κλάμα χαι το δράμα»
Διονύσης Κ. Κουαχάλιος (σελ. 8