Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΧΡΟΝΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΚΟΡΟΙΒΟΣ
NIKH TPATANOY
TATPIE
ΗΛΕΙΑ , ΠΑΤΡ.*
Πομα" 11 laveaepiou 2015
paariaewKMO Ap.bpd. "lle" OHN rYPOasa Eg Trg, Aedvac te
Attas Stories
H25ΧΡΟΝΗ EROKDE TOV MAMEPRATE KATATE E TOOM ΤΗΣΠΟΥΟΡΙΝ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΒΡΙΟΤΑΝ ΣΤΟ Enm
Έβαλε φωτιά _ANAA
από έρωτα! mwwMTHRI
Πρωτοβουλία
νέων Ηλείών
ΠΥΡΚΑΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟ
ΝΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ AAPTEAINAI-KPgTENON
ΑΝΤΙΘΕΤΟ
στον σχεδιασμό
θρήνος στους
κυνηγούς για
τον 33χρονο
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΜΕΑΧΜΕΊ ΠΑ ΤΗΝ
YADITOIERTAI KAT
ΧΡΗΣΙΜΟ ΑΜΑ ΕΙΝΑΙ
ΔΙΑ. ΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟ
ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΓΑΠΟΥΝΗ
των 42.000 ευρώ
AYO 0 APATIEEremm..onerer. KanPO.
ilo 5
ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΟΟΤΗΤΕ Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΑΝΟΠΣ ΠΡΟΟΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ENTTDEEE ΠΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΊΟΧΙΝΕ
Στηρίζει τη
τρίτη ηλικία!
Talde1
Κάθε πρωί η
"ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ"!
TANAmaTEE ΜΑΣ
i. ΚΤΕΟ
στο aminn
100.000 502
262»2s4»
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Α9ΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
ΧΡΥΣ PAMA
HA 26230 54871 KIN.:6932 589 812
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ