Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
: Ιανουαρίου !
Αριθ.φύλλου 6939,
Τιμή Φύλλου 0.15€
ΚΩΔΙΚΟΣ
Εκτός ελέγχου
Του Επιμελητηρίου ταχρέη σε Δημόσιο και Εφορία
Με εκπλήξεις
η σύνθεση
της Διοικητικής
Επιτροπής
Γρεβενών
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
συνολικού ύψους τουλάχιστον
130 δισ. ευρώ σε δημόσιο και
ΑΚΙΝΗΤΑ
«στοσφαλιστικάταελληνικά ΔΗΜΟΣ
Κικοσηςκαι
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΕΕΙΕ Ι των 2λιτώνη
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
ενώ κάθε μήνα ο λογαριασμός
«φουσκώνει» με ρυθμό άνω
δισ. Η φοροδοτική ικανότητα
των πολιτών και των επιχειρήσεων
εμφανίζει
δια κόπωσης και
πλέον, οι φόροι που αφήνουν
απλήρωτοι οι φορολογούμενοι
καταρρίπτουν το ένα ρεκόρ
μετά το άλλο
Συνέχεια στην 5
Συνέχεια στην 10
Εξτρα φόρος για
όσους δεν «
Τέλος τα οικογενειακά Ερχονται
επιδόματα ΟΓΑ-11a EnOis
ους ρον ολόγισαν»I
Συνέχεια στην 11
τα ασφάλιστρα
ων αυτοκινητα
Ετος σταθεροοίησης των
τιμών με μικρές
αυξητικές τάσεις
στα ασφάλιστρα
ου κλάδου αυτο
κινήτου εκτιμάται
ότι θα είναι το
2018.
Συνέχεια στην 4
υνέχεια στην 1
Η Εντυπη έκδοση της "Πρωινής"
αποστέλλεται καθημερινά σε
: μορφή pdf σε συνδρομητές στην
Ελλάδα και το εξωτερικό
ΙΡΩΙΝΉ
μέρα κοντά lovarvav on