Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σελήνης τελ τέταρτα 1 Ανατολή ήλίου 7.4T-Δύος 523.
"Οχι ήττοπάθεια
στο Σχοπιανο
της ΕΛΣΤΑΤ oi
menus
σκλη0ής λιτότητος
Τουλουάλλά και το
διευαυντοο της «ΚαθημεΠΟΣΟΙ
Ουρουγουάης είναι «Ανατολική Δημοκρατία
ότι τό έηίσημο όνομα της
Ανυμαλη προσγείωσις Τσίπρα στο. Υπουργοώ
Τφόνομα της όΕνότητας είναι ίους σημα.
ντικότερο άπό τό όνομα της Χίοας Α
τόν 206. Ο οφε tepopoc elvai ύμός, ξεκάθαρος
της Βουλής το 2011 μ
ψήφους ΠΑΣΟΚ!
μήν λέει τη Μακεδονία, Μακεδονία". Μ
τό ελλείμμα κο. αλλάξει τόν ροο της .iaTDvu, στήν σκληρή
ματολογίας είναι
δήθεν "όλος ό κόσμος
ουντάκτη Της θεσης: τό έλλειμμα t!
Εκλογές 100 2010 tano 12,7%) μέ τόν ouvunoτης κκντρίκης Κυβερνησης. Κάτι πού δέν quuε στό 15,4% μετ
Οστόσο, άντί να μη μας omakoyKc1 κανείς
KEM Tou'Y
BaiVE1 Πουθενά στην Ευρώτη
ας "ήξερε, ο
έλλειμμα των ΔΕΚΟ στο υλευμα της Γενικής
Μακεδονική Πατο1c;
Ή ένδοξοτάτη ελληνική γή
Κυβέρνησης; Διάβαζε την γυάλινη opipa: MeΠΕΡΙΕΡΓΑ
ύηουργών Τ00 ΠΑΣΟΚ να διαβάσει κανείς, κατο.
εις εθνικές παρακατάθ
όταν ούτως 6 άλλως, μνημόνιο έλληνικό
καί Το όνομάτης δέν κ.ven ononEE ano το ΓΑΣΟΚ Ya va καταλήξει ή cECTn.
Σήμερα
Έλβις, ο Ρασπούτιν τού ΟΟκ έντ
QoAm.