Previous
Next

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26958 ΕΤΟΣ 89ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
Αλ. Χαρίτσης:
«Αυςηση του
κατωτατου μισ ου
και επαναφορα
των συηηονικων
οιαΠραΥματενσεων
με το τεηος των
μνημονίων»
S&P και Fitch: Αμεσα
αναβαθμίζεται η Ελλάδα
Ελλάδα και Πορτογαλία φαίνεται ότι θα είναι οι μενάλοι κερδισμένοι
για τα εθνικά τους αξιόχρεα
ση του κατώτατου μισθού και την επα
ναφορά των συλλογικών διαπ Qαγματεύ
σεων μετά την έξοδο της χώ!ας από τα
μνημόνια ο αναπληρωτής υπου!γός Οι
τσης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα
Πέρα από το ουσιαστικό τους περι
τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης αυτήν
τη χρονιά. Σύ
CRA3 χαι οι τρεις οίκοι Moodys, Fitch
χαι Standard & Poor's δημοσίευσαν το
χρονοδιάγραμμα επανεξέτασης των χραικών αξιόχρεων. Η Ελλάδα, που διαθέ«BBB+
οσον αφορα την χαταταςη
και πολύ ισχυρούς συμβολισμούς, σημαντι
κούς για την εδραίωση της συλλογικής αυ
Ελλάδα και η Ισπανία θα είναι
ίναι οι πρώτες χώρες
οι πρωτες χω!ες που θα επηρεαστούν α
πο πιθανη αναβάθμιση σε δύο εβδομάδες,
από την πλευρά των οίκων S&P και Fitch
αντιστοιχως, συμφωνα με την οικονομι
που θα επηρεαστούν από πιθανή αναβάθ
μιση σε δύο εβδομάδες, από την πλευρά
των οίκων S&P και Fitch αντιστοίχως
Στις 2 Φεβρουαρίου σειρά έχει η Κύπρος
η οποία θα μπορο
τοτε το θησης» τονίζει ο
απληρω
Χαρίτσης
λόγο)
σεων, συγκεκριμένα τμήματα των μεσαίων
στομάτων έχουνεπβάρυνθει υπέρμε
το λόγο αυτό αναφέρει
κή ιστοσελίδα Zonebourse
ι θετικές προοπτικές όσον αφορά την
ύσε να πλησιάσει την
Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα αναφέρει:
«Ελλάδα και Πορτογαλία θα μπορούσαν
εγάλοι κερδισμένοι της
αναβάθμισης των εθνικών αξιόχρεων από
κατάταξη «Caa?» και «Β
βρίσκεται την τρέχουσα περίοδο και από
τους τρεις οίκους, χαι η Ισπανία, που εποφελείται επίσης από θετικές προοπτι
χατηγορία επένδυσης στον οίχο Moody's
ο οποίος την έχει κατατάξει στην κατηγο
ρία «Bas» με θετική προοπτική
στην οποία
και φορολογικα και για
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
βλέπονται στοχευμένες
φοροελαφρύνσεις ύψους 3,5 δισ. ευρώ
Αυστηρες 01 Προυποθεσεις yia την ενταςη στο Προγραμμα
«Επιχειρούμε Εξω» λένε οι μικρομεσαίοι
Ξεκινούν οι αιτήσεις χρηματοδότησης στις 18 Ιανουαρίου
γικό μοντέλο του θέλει
εες τιμες των
οιοοιων στην ιονια
Οδο απο τα
μεσανυχτα της
οίες πρ
μερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αί
τησης χρηματοδότησης:
ντα αυτά,
να υποβάλλονται οι αιτήOl
ίες πριν από την ημερομηνία
σεις χηματ οδότησης για το πρόγραμμα
«Επιχειρούμε Εξω», με στόχο τη στήQ1ξη
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
κυριακης
ιανουαριου
χουν κλε
τουλάχιστον μία διααναπτύσσουν ήδη εξαγωγιχή δραστη
χειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας
οιοτητα και ποσοστο τουλα
ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από
εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μετα
ποιούν
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
(BEA) πραγματοποίησε σχετική εχδήλωση όπου έγινε παρουσίαση του προγράμ
ματος. Την αναλυτιχή παρουσίαση των όρων και των προϋποθέσεων ένταξης των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο νέο πρό
γραμμα, που χρηματοδοτείται από το Ε
ΣΠΑ 2014-2020, συνολικού προϋπολογι
σμού 50 ε
πιχειρήσεων Δημήτρης Λούλιας.
ρυθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποί
αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να
ακοινώθηκαν από την
προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους
οι νέες τιμές των διοδίων στον αυτοκινη
τόδρομο της Ιόνιας Οδού, οι οποίες θα ικής 7 Ιανουαρίου προς Δευτέρα 8 Ια
ει, κυμαίνονται από 0,05 ευρώ έως 0
21viano κουρουμπηη στους ΕΛΛηνες
εφΟΠΛΙστες να στηριζουν την οικονομια
Παραδοχή του υπ. Ναυτιλίας Υια ανάγκη υποδομών
στα ημανια
ου. Οι όποιες αν
Σημαντικό μέρος των πόρων, της τάξης
των 13 εκατ. ευρώ, θα διατεθούν σε επι
χειρήσεις που δραστηριοποιούνται
ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Μάλιστα,
Στον μετωπικό σταθμό της Κλόκοβας
02017 πιστεύω ότι είναι ένα έτος που α!χίζει να ανακάμπτει η λεγόμενη ναυλα
τηση χρηματοδοτησης προυπολογισμού ε
γορα που συνοεεται αQQηκτα με την κινητικοτητα του εμπ0Q ου στολου»,
ποΟγός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτης Κουρουμπλής, μιλώντας
στον ράδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού-Μακεδονικού [email protected]ακτορείου Ειδήσεων «11Qa
ΙΧ επφατιχα αυτοκίνητα 3,00 ευρω
Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήμα
γηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%
ς από
Άρημα
τοδότησης
Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν
ορτηγά και άλλα ο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα