Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
«SEX ACADEMY» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
«σχολείο νια
Το σεξ» σε
WeeKen
. Σαββατοκυριακο 6-7 Ιανουαρίου 2018
Αρ. Φύλλου 1.035
Από τον Νοστράδαμο στους Άγιους Πατέρες της Εκκλησίας
ΜΕΓΑΛΕΣ
Προφητείες
σελ. 4-5
Από τη φτώχεια και την
ταπείνωση στην ανάσταση
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
Δίας, Αχιλλέας
και Πατροκλος
ειναι μαυροι
Ο φάκελος
στην υπόθεση
Για υιιοκρισία
και ρατσισμό
κατηγορουνται
ΑΠΟσωληνώθηκε μετά
από 1 2 ημέρες στη ΜΕΘ
σελ.18