Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26957 ΕΤΟΣ 89ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
limes: 11α Πρωτη
φορά εδώ,και μια Η Χρονια Υια να nv ουν ζητηματα
οεκαετια οι
οικονομικοι
αναΔυτες
Σκοπιανό και Βαλκάνια απασχόλησαν τη σύσκεψη στο Μαξίμου
την ευρωζωνη
FYROM αφορούσε περισσόερο το ονοματολογικό», συ
ια πQώτη φορά εδώ και μια δεκαε
ι αναλυτές εμφανίζονται
σαφώς αισιόδοξοι αναφορικά με τις προοπτικές της οικονομίας της ευρωζώνης
«στο ονοματο/ογιχο η xupeeμένα υπογραμμίσει, στηρίζει
μια σύνθετη ο
σημειώνουν σε άρθρο) τους οι Times.
Εξηγώντας στη συνέχεια ότι ίσως αυτό
δεν αποτελε
πόσο λανθασμένα είχαν τοποθετηθεί ανα
καμψη του 2017. Ποι
βάλλει η Ελλάδα ως και στο
μαστε υπέρ μιας συνεννοησης με όλα τα κόμματα και
νούσαν στο 1,3%. Ωστόσο, η ΕΚΤ εκτιμά
τώρα ότι η ευρωζώνη αναπτύχθηκε κατά
χώρας, με κάθε προσωπικόια
2017. Με δεδομένο ότι επρόκει
Δημήτρη Τζανακόπουλου
χρονιά θα είναι χρονιά που θα
που απασχόλησης τη χώρα ώστε να ανοί
για τα ζητήματα των Βαλχανίων. Για τον
τρόπο που θα αναπτύξουμε παραπέρα τις
συνεργασίες μας με τ
χώρεςχαι θα συνδράμουμε όλοι μαζί στην
λύσουμε ζητήματ
τα του παρελθόντος
στεύουν την πολιτική αυτο
EE:E κριθηκε ο
ελληνικός
μηχανισμός
βρούμε 0Qθές και παραγωγικές λύσεις»
λωσε ο υποργός Εξωτ
Κοτζιάς, μετά από την ολοκλήρωση συσκέψης που πο.γματοποιηθηκε στο ΜεAανασυγχροτηση πολλων περιοχών των ι
δων των Βαλκανίων». Προσέθεσε ότι συζήτησαν ειδικότερα τα θέματα που σχετ
ζονται με την Αλβανία χαι τη FYROM
είμαι αισιόδοξος»
BeQνηση λύση χωρίς τον όρο «Μακεδονί
γαρο Μαξίμου υπό τον πQωθυπουργό, Α
λξη Τσίπρα, και όπου συζητήθηκε και
το ζήτημα του ονοματολογικού για την
0ημοιρασιων
FYROM-Αλβανία
Ε ωτερμε τη συμμετοχη του υπονογού
βεντ χετικά με την Αλβανία,είπε
ιατα που
υν εντα
ενερνεια
Εξωτερικών, του Αντιπροέδρου της κυ
την ευρύτερη περιο
νοούν την χυβέρνηση στη διαπραγμά
υπου07ών Εθνικής Αμυνας, Πάνου Καμ
μένου,και Επικ!ατείας, Αλέκου Φλα
Τον ελληνικό μηχανισμό δημοπραβέλτιστο αποτέλεσμα. Δη
ώσιμες πηγές ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επι
τροπή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της
στον Αστέρα Βουλιαγμένης
κός μηχανισμός δημοπρασιών για την
πα!αγωγη ηλε2TQ1χης ενέργειας απο α
νανεωσιμες πηγες και τη συμπαQαγωγη
υψηλής απόδοσης συνάδει με τους κανόTreyQάφη η απόφαση που δίνει τη
ργα στον Αστέρα Βουλιαγμένης. Παρυοα του υπουογού Επικ!ατείας, α!μόδιου
για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, Aλέξανδρου ΦλαμπουράQn, και με εισήγη
ση της γενικής γραμματέως Δημόσιας
λενα Κουντουρά, χαθώς χαι ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέ
γειας, Σωκράτης Φάμελλος χαι
πουργός Οικονομικών, Κατερίνα Παπα
νάτσιου
τιο ιυπο
δυνατότητα να ξεκινήσουν άμεσα τα έ
λέχου Φλαμπουράρη, δίνει τη δυνατότητ
ες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.
Ο μηχανισμός θα συμβάλει στην επίτευ.
ξη των στόχων της ΕΕ για την ενέQγεια
ια χαλυπτοντας π
χατοντα
και το κλίμα, ενώ διαφυλάσσει ταυτόχρονα τον ανταγωνισμο
«Η Ελλάδα θα μειώσει το κόστος της
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
έργειας από ανανεώσιμες πηγές με
ΙΙέριουσίας, Θεοπίστης ΙΙέρκα, υπεγ
νταγωνιστιχές δημοπρασίες για τη στήριξη της ηλεχτροπαραγωγής από ανανεώσιφη η Κοινή Υπου!γική Απόφαση (ΚΥΑ)
που αφορά στην έγκριση χωροθέτησης
Καθόλου εύκολο νια την κρουαζιέρα το 2018
Από την ανάπτυξη των υποδομών «περνάει» η ανοδος της
μός θα διευκολύνει
Ελλάια
ιαγμένης»
Το 2018 δεν θα είναι καθόλου εύκολο για την άνθιση της Κρουαζέρας στην Ελλά
που θα έQχονται στα ελληνικά λιμάνια κάν
σπονδίας των Του!ιστικών Γ!αφείων
ι υδα, καθώς υποδομές, γ!αφειοκοατία και αύξηση του μεγέθους των κρουαζιερόπλοιων
επιτακτικη την αναγκη για εκσυγχρονιεπίτροπος Μαργκρέτε Βεστάχερ, αρμόδια
σε θέματα πολιτ
γωνισμού
Γιώργος Σταθάκης, Πολιτισμού χαι Αθλη
σμό των ελληνικών λιμένων, όπως υποστηρίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ομοτης Ελλάδας, Λύσσανδρος Τσιλι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα