Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
REAL ESTATE
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
ΣΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕ
TO EEMAIKO
Η ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ
ΦΑΣΟ ΚΑΙ Ο
ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ!
Οχοστούν στην εφορία και
ethouv να nourinoouv κάΠΟΙΟ
akivnto np0KL)μένου να
mYPOE ΔΑΝΕΛΛΗΣ
-ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥ
BAATTE»
0 Boureurs tou Ποτομίου 6ivei tis
ana trots tou για το Σκοιανο, το
Hee00ΥΣΚΑ»
με.tov trieYouEtaBiBooms tuv
TOY BITCOIN
Δυναμική η είσοδο, των Kpunto.
Kodus δεν Είναι μόνο to Bitcoin
EL 36
Εσόδων. nou φορά στην
Ι έκδοση φορολογικής
EEL 15
EEL12
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 7
ΤΙΜΗ. 2.50 ΕΥΡΩ
-ΟΙ «ΒΕΣΜΟΊ» ΓΚΡΕΜΙΖΟΥΝ ΠΡΩΗΝ ΚΑΙ ΝΥΝ ΜΕΓΑΛΟΣΧΗΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ
nAPAT HNIARI
ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΚΑΙΡΟ
NTPAK
4Epyooies and τον κεντρικό
ΕΝΟΔΟΧΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΠΙΖΝΕΣ ΤΟΥΣ
Πανικέs διώξε!s αναμένεται να οδηγήσουν σε zmmμα napquons τραπεκών στελεχών oas θέσε1s tous
Πολλés unoBéoes «καίνε» yrootous εφοπλιστέs και επαρκούν για εισαγγελικέs nape poaes nou Ba
EA 46
ΜΕΓΑΛΟ COMEBACK
ΤΟΥ Σ ΚΟΚΚΑΛΗ
ΚΛΟ ίσουν το συστημα . Ορισμένοι εμπλέκονται με το Ιράν την εποχή μάλιστα nou εχε επιβληθεί εμηάργκΟ ATARA
ΣΚΕΨΕΙΣ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
n INTPAKAT
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΕΟΔΟ ΑΠΟ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ
ΕΤΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟ 2018
ΠΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΟΥΤΡΑΣ-ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ
IDOv EMAKTOPAI KOL
01 ΣΟΒΑΡΟΊ ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΕΜΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΊΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
με norous
ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΑΡΩΝ
ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ: Enraxuvan tuv επενδύσεων, υψηλό και
μακροχρόνια ανεργία, κόκκινα δάνεια uumio δημόσιο xptos και ανεξέλεγκτη φοροδιαφυγή
ΠΟΝΤΙΚΟΣ "ΠΟΛΕΜΟΣ"
ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
nitev Facebook και to Twitter.
ΣΕΛ. 10-11, 13
PADOYN
EA 2,14
art business
Sport
EEA 28
40-41
EEA 29