Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Agrenda
AgroNews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ ® ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Ap duNou 634 www.agronews.gr agrendaiagronewsgt lapokzue S lavouupiou 2018K7744 15 2241 9446 Tun 2 eu
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
Ο Άλαν Μάθιους
Farmers Market
σε όλη τη χώρα
το ηλαίαιο και νηνονται θεσμός
και το αυγό του Κούρε
Καντκ δεν &ρει καλύτερα tmv
ΚΑΠ και μας τα nEI στη Λάρκο
στον Αγρότη mc xpovoc, σελ 50
οι Αγορές των ΠαραγυνυΑ. αελ 44
Προεξόφληση μελλοντικών κερδών
Πώς μια καλή εικόνα αγροτικής
εκμετάλλευσης μπορεί να γίνει
τίτλος με ρευστοποιήσιμη αΕίασελ10
Το «πράσινο πτυχίο» γίνεται
κλειδί για την ένταξη αγροτών
στα νεα
Ακόμα και τα μη παραγωγικά
δέντρα τεκμηριώνουν πριμ
από την απονιτροποίηση οε. 17
Σχέδια Βελτίωσης oa 16
Αγροτικό Ταμείο δίνει ιδια συμμετοχή και για Leader no de mo noon coormmor nonoo
tuw Leader nou npaKnpU000VTI" Εντός Ιανουαρίου. σελ.
ΕΝΘΕΤΟ
ΑΓΟΡΑ
TPAKTEP 2018
Μετά το Σχέδιο, n vvuon. aE.23-34
Δεν χωνεύεται
των βαμβακάδων
Αντέχει στα ψηλά
ξανά το ελαιόλαδο
Το κριτήριο του
ενεργού δούλεψε
Ήταν μισθωμένα
γύρισαν μειωμένα
ΛΕΜΟΝΙΑ
Era 60 λεπτά φλερτάρουν
ΣΕΛΗΝΗ: 19,νερών
| ΚΑΙΡΟΣ: AROKC
IPOE: Apoc