Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΙΚΑ ΜΕ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑ
Αριθμ. φύλλου 35.519 . Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018 www.tarosnews.gr
Έος 1190 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡ ΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Τμή 1 ευρώ
ΓΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ ΣΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΥΛΟ
| ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Συμβουλές σε
eu!!όρους και
καταναλωτές
Η χειρότερη
χρονιά το 2017
σελ.10
-Στο τραπεζι
ο μέλλον τουλιμανιού και
TH σε αφίξεις
του αεροδρομίου
σελ.5
ΠΤΩΣΗ Τ-2 ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Το ατύχημα φέρνει νέα
εκπαιδευτικά αεροσκαφη
Μια ημέρα μετά τη συντριβητου διΒΕσιου, ΕΧΤαιδευ
τικού cepooxcepouc T-2 Buckeye, στη Δυτική Παρα.
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ
Διχάζει το
μετρο τους
Καλαματιανούς
λία Καλαμάτας, στο μοοοσχότιο των διερευνητών
της ειδικής Επιτροπής που σοτά0ήκε και έχε αναλά.
σελ. 8-9
ματος βρίσκονται ήδη όλα τα δεδομένα της ΕΧΤαιδΕυ.
τικής πτήσης. Τόσο πον όαο και μετά την πραγματοποίησή της. Συμφονο, δε, με αοφαλείς πηγές Ενημέ
Ερχονται
δουλειές
για νεους
ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
Στο σκοτάδι χθες
χωριά των Δήμων
Πύλου-Νέστορος
και Μεσσήνης
ΤΡΙΦΥΛΊΑ
Βραβεία σε
αρνητική περιγράφεται η χρονιά που μόλις μας αποχαιρέτησε σε ό,τι
αφοράτις αφιξες κρουα(ερόπλοιων στα λιμάνια της Καλαμάτας και της
σελ.4
νητις αφ pry po
εριλάυν στα λιμάνια της Καλαμάτας και της
οντες
ΑΊκαι ΤΕΙ
lentU
Πύλου
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
«Πόντιος Πιλάτος»
Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ένωση Λιμένων Ελλάδος, το 2017
ο αριθμός κρουαζιερόπλοων στην Καλαμάτα ήταν μόλις έντεκα 11 σε.5
σελ. 12-13
για τα προβλήματα
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
στο ελαιόλαδο
Σιδηροδρομικού
ΑΛάντηση απέστειλε η Ευρυοναϊκή Επιτροχή δια του
?μόδιου επιτρόπου για τη rEuxrice 70αι την Αγροτική Ανάπτ&B Φ. Χόγχαν, σε ερώτηση του αντιπροΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αμερική-Καναδά-Αυστραλία
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
t. 2721088075
edpov του Ευροτακχού Κοινο στιλίου και επικε
φαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παδημούλη, αντφ0Qwa με την προστασία της παραΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
Μαρκόνι 20 . Τηλ. 210 3477784
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
yurytis του ελαιολάδου και ειδικά στις χώρες
σελ. 11
ηλ 2721049130 9823 . Km: 6944 550075
Περνάς ΚΤΕΟ
EXPRESS
Αυτοκίνητο
στο ΙΚΤΕΟ EXPRESS am
10/8/2017 εως 10/2/2018.
En.μεινώνδ. $, Καλαμάτα 80
gh. 2721555225, 6955546353
Mesdishi Space Star
9.00 η μ.,2.00μμ
pn &nyu
To www.eepressites.pr