Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

τώρα!

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΟΥ 68

WATT+VOLT
και στην Πάτρα
ΣΕΛ. 4

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

από τη Λειβαδιά

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

n Ο Σπύρος ∆ήµου

µιλάει στην «Γ»
για το ∆ιαγόρα
ΣΕΛ. 21-27

ΑΠΟΨΕ ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ
ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ
ΣΕΛ. 4

ΠΑΤΡΑ: ΟΥΡΑΓΟΣ ΤΟ 2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

Άπνοια στις αφίξεις
κρουαζιερόπλοιων
Ν. Κοντοές στην «Γ»:
Πώς θα αλλάξει το κλίµα
µε συντονισµένο σχέδιο
και συνεργασία
των φορέων
ΣΕΛ. 3

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

n «Ψώνισε»

∆ιττός ο στόχος
για το 2018

ΑΠΟ ∆ΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΟΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 6-7

Χρόνος 16ος / Αριθµ. φύλλου 4732/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Ο ΘΑΝΟΣ ΖΟΥΠΑΣ ΣΤΗΝ «Γ»

Ούτε κλαίνε,
ούτε γελάνε

Ευρείας
αποδοχής ο Χάρης
Ανδρικόπουλος

ΣΕΛ. 20

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

ΤΙ Ε∆ΕΙΞΕ Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ

Σύνθετη ονοµασία
µε ευλογίες
Καµµένου...

ΤΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

∆ΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ
ΑΠΟ ΚΙΑΤΟ
-ΡΟ∆Ο∆ΑΦΝΗ

Το βάρος...
µέχρι
το Ρίο
ΣΕΛ. 17

«Χαρούµενο, ευτυχές
και εκλογικό το 2018!»
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ

ΣΕΛ. 17

ΜΕΤΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ «Γ»

Λειτουργεί πάλι
η µπάρα του ΟΣΕ ΣΕΛ. 2
ΑΠΡΟΟΠΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Πορεία Ι.Χ. χωρίς
χειρόφρενο ΣΕΛ. 9