Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Γιώργος
Αμβροσίου
αχολιάζει
Θέλουμε λίγα
από τους πολλούς
και όχι πολλά
από τους λίγους",
Σελ.3
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3988 . ΕΤΟΣ 15ο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗΛ: 2441080888
Εκδρομές στο εξωτερικό
. Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας καταργήθηκαν
οι μετακινήσεις μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
στο εξωτερικό, στο πλαίσιο εγκεκριμένων προγραμμάτων περιβαλλοντικού και πολιτιστικού χαρακτήρα
Βρέθηκαν ουκ ολίγοι να εmκρίνουν αυτή την απόφαση του υπουργού παιδείας, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι σιγά-σιγά θα μας απαγορεύσουν και τις
εκδρομές στο εσωτερικό, διότι και εδώ και μπορούν να
πάρουν μέρος κάποιοι μαθητές
Εξαίρεση αποτελούν τα προγράμματα τα οποία επο
πτ εύονται από τη Γετϊκή Γραμματεία Θρησκευ.
μάτων
Aypoka EKK
Εκκλησια
Konńn
βασιλόπιτας
. Για τους φοιτητές
και τις φοιτήτριες της
επαρχίας
Φαρσάλων Σελ. 5
ΥΠΟΒΟλή
Προτάσεων
. Για την ένταξη σε
δράσεις ξεκίνησε
στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας Σελ. 4
Το έθιμο της γουρνοχαρας! Πρόγραμμα ΕΚΛαίδευσης Εκπαιδευτών!
.Αναβίωσε φέτος ο Μορφωτικός Σύλλογος -Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτ vEvn i: "Πνευματικη Εστία" Καρδιτσομαγούλας με τη : : Κων του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΓΡΑΜΜΗ
συνερνασία του Σ. της κοινότητας τη δεύτερη ! ! σε Συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πα.
Ιμέρατων Χριστουγέννων στις 26 Δεκεμβρίου ΙΙνεπιστήμιο Αθηνών Υποβολή αιτησεων έως17
στην πλατεία του χωριού
Σελ 61 11ανουαρίου
τικός 9
ΓΡΑΜΜΗ