Next

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26956 ΕΤΟΣ 89ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
Ανοινει n
συζητηση να την
Ψηφιακη
φοροηΟΥηση στην
Με ηΛΕκτρονικο τροιο και σε
ΠΟην μικροτερες οοσεις οηες οι
τριμηνο
εγαλύτερη χρον
φορολόγηση. Η Κοινή Ενοποιημένη Βά
ση Φορολογίας Εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) α
n. Αντω
Αναφερόμενη στα υποστηριχτι
χα προγράμματα του υπουργειου
Εργασίας για την επανένταξη των
φορολογική πολιτική στην Ευ!ωπαϊκή Ε
IILEQ Μοσκοβισί, απαντώντας σε ερώτη
ση του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδη
επισήμ
θέση εργασίας»
ρους ανταγωνισμου μεταξυ OADv των χρα
τών-μελών, χαθώς και να αντιμε
ορισμένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα
υπουργός διευχρίνισε ότι
παρέμβαση να, χάνουν
νατότητα να εχουν ενα τμημα του
μισθολογικού χαι μη μι
ΚΕΒΦΕ θα μπορούσε να αποτ
νητικά χ
των προκλήσεων που σχετίζονται με τη
φορολογία της Ψηφιακής οιχονομίας. Επί
του παρόντος, η Επιτρο
το σύνολο της πολιτικής που α.
σχει αυτή η κυβέονηση θα βγούμε από το
αδιέξοδο και τα στοιχεία μας επιτ!έπουν
να αισιοδοξούμε, υπογ!άμμισε, μιλώ
τας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθη
προσώπων προς το Δημόσιο θα μπορούν
να πΛηρωνονται ηλεχτρονικα και σε πολυ
μικρότερες δόσεις. Για το συγκεκριμένο
κόστους καλυμμένο από το υπουργείο Ερπόν, έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες θα θέ
θουν μια ανασφάλεια, αν θα μπορέσουν
αντιμ
από τον ΟΑΕΔ. Είπε: «Εδώ λο
οσλάβουν,
σχετική μελέτη, η οποία θα γίνει γνωστή
μέσα στον Ιανουάριο.
μισθού ενός εργαζομένου. Εδώ έχο
προγράμματα τα οποία λέγονται νέες θέ
σεις εργασίας υποστήριξης των ανέργων
και αυτή τη στιγμή έχουμε ανοίξει, γύρω
Με την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δόσεων, οι οποίες θα φτάσεων «[email protected]ακτο!είο 104.9 FM»,
η αναπ ηώτQ1α υπου!γος Ε07ασίας, Κοινωνικής
A6eba10τητα στη
μικρομεσαια
επιχειρηματικοτητα
τις 12, στόχος είναι να μειωθούν οι
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύηξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσι
αλλα και να μπορουν ολα τα φυσικα προ
σωπα με οφειλές προς το Δημόσιο να ρυθλ
ης, Ράνια Αντωνοπούλου
X. Αντωνοπούλου τον
Νοεμβρίου, ένα πρόγραμμα
για ηλικίες 30-49 ετών, το
5 ATA 2
φορολογικές υποχρρώσεις των φυσιχών
και το
Νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ θα φέρουν
20.000 θέσεις εργασίας
άση τις
νάκαμψης το 2017, οι προσδοκίες που
διαμορφώνονται για το 2018 είναι κατ
αQχάς θετικές» σημείωσε στις δηλώσεις
ου για τη νέα χρονιά προεδρος της Ελ
ληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και
τάση μείωσης της α
ε07ίας όχι μόνο τον τελευταίο χρόνο,
αλλά και τα προηγούμενα δύο χρόνια, τόνισε η διοικήτρια του ΟΑΕΔ, Μαρία Κα
Qαμεσίνη, στον Q00104 ωνικό σταθμό του
έα προγρ
ιρηματ
ΟΑΕΔ η Χ. Καραμεσίνη Υνωστοποίησε ό
προσλάβουν νέους ανθρώπους έως 29 ε
ι θα γίνουν 20.000 προσλήψεις στο πλαί
σιο του προγράμματος της πρώτης πρόσληψης μισθωτού ή μισθωτών από αυτοαπα
τών. Το ΦΕΚ για το εν λόγω πρόγραμμα
αναμένεται να βγει πολύ σύντομα.
Ενα δεύτερο πρόγραμμα, που αναμέ
«Σημαντικό όμως ορόσημο για τη νέα
ου χρέους,
καθώς με τη λήξη του προγράμματος, θα
διαπιστωθεί, εάν τελικά, έμελλε να είναι
ευταίο έτος δημοσιονομικής ποσαρΑθηναϊκού Χαι Μακεδονικού ΙΙράκτορεί
η διευθέτηση τ
σχολούμενους νέους χαι επιχειρήσεις νέ
των. Σ ο πΛαι σιο αυτ
χρονιά «
ον Ειδήσεων «Πρακτορείο FM, 104,9»
πιλοτικ
Ειδικότερα, επισήμανε ότι η τάση αυτή
μεγαλύτ
επιβεβαιώνεται από τα στο
ΣΤΑΤ για την ανεργία, της «Εργάνης
ογης προ μηνύοντας ταυτοχρονα μια με
για την απασχόληση και του ΟΑΕΔ για
ες εργασία. Ειδιχά για
φορες
υπερκαηνφθηκε
ημοιρασια εντοκων Υραμματιων
864.000 που είναι περίπου 60.000 λιγότε
ροι από τον αντίστοιχο μήνα του προηγού
μενου έτους, οπότε αυτό συνιστά μια με
γάλη μείωση στην εγγεγραμμένη ανεργί
ρχουν
λα σενάρια που συζητιούνται στο δημόσιο
διάλογο και ελπίζουμε σε κάθε περίπτωση για θετικές εξελίξεις το 2018, όπως η
Το ποσό του 1,625 δισ. ευΟό άντλησε το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπρασία ε
ντόκων γραμματίων εξάμηνης διά0%ειας με μειωμένο επιτόκιο, αποτυπώνοντας την τά
ση αποκλιμάκωσης των αποδόσεων και το θετικό κλίμα στις αγο!ές για
ους ελλ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα